Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2019ko azaroaren 25ekoa, 15. zenbakia duena, eta 2019ko abenduaren 4koa, 16.zenbakia duena.
00:00:08
Aditzera ematea 2019ko abendauren 17ko 3113 Dekretua, zeinaren bidez erabaki baita Udala pertsonatzea Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) sindikatuaren eskaeraz Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 2 zenbakiko Epaitegian bideratzen ari den 545/2019-E prozedura arruntean, 2014ko ekainaren 2an onetsitako eta 2014ko ekainaren 30eko ALHAOn argitaratutako Laudioko Udaleko lanpostuen zerrenda eteteko kautelazko neurria kentzeko eskatuz aurkeztu zuen erreklamazioa ezestearen aurkakoan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren irizpena izanda (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorrak nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa zerbitzuak). (2019/2/S987) Zerbitzu unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak.
00:00:53
Jose Mari Gutiérrez Angulok EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, -Lan, pentsio eta bizitza duinaren aldeko grebaren babesa-, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/S023/1) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:06:21
Álvaro Barrios Medinak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, -Oinezkoentzako guneetara ibilgailuekin sartzeko araudia-, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/S023/2) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:55:35
Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
01:19:32
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2019ko azaroaren 25ekoa, 15. zenbakia duena, eta 2019ko abenduaren 4koa, 16.zenbakia duena.
00:00:08   Mintzaldirik ez
2  Aditzera ematea 2019ko abendauren 17ko 3113 Dekretua, zeinaren bidez erabaki baita Udala pertsonatzea Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) sindikatuaren eskaeraz Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 2 zenbakiko Epaitegian bideratzen ari den 545/2019-E prozedura arruntean, 2014ko ekainaren 2an onetsitako eta 2014ko ekainaren 30eko ALHAOn argitaratutako Laudioko Udaleko lanpostuen zerrenda eteteko kautelazko neurria kentzeko eskatuz aurkeztu zuen erreklamazioa ezestearen aurkakoan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren irizpena izanda (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorrak nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa zerbitzuak). (2019/2/S987) Zerbitzu unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak.
00:00:53   10 Mintzaldi
3  Jose Mari Gutiérrez Angulok EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, -Lan, pentsio eta bizitza duinaren aldeko grebaren babesa-, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/S023/1) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:06:21   19 Mintzaldi
4  Álvaro Barrios Medinak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, -Oinezkoentzako guneetara ibilgailuekin sartzeko araudia-, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/S023/2) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:55:35   18 Mintzaldi
5  Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
01:19:32   45 Mintzaldi
<