Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2019ko abenduaren 30ekoa, 17. zenbakia duena, eta 2020ko urtarrilaren 27koa, 1.zenbakia duena.
00:00:17
Berrikustea, arrazionalizatzea eta sinplifikatzea administrazio prozedurak, eskuliburua idazteko. Herritarrentzako Arreta Zerbitzua diseinatzea eta antolatzea. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/S198/3-MF) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:53
2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:08:22
Laudioko Udalaren Lanpostuen Zerrenda aldatzea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/1/S987) Zerbitzu-unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak.
00:15:08
Aditzera ematea 2020ko urtarrilaren 2ko 0001 Dekretuaren bidez ebatzi dela 2020. urteko ekitaldirako udal aurrekontuaren eta Udal Euskaltegiko aurrekontuaren luzapenari buruz eta egin beharreko doiketei buruz. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/2/S200) Zerbitzu unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:40:19
Onestea adierazpen instituzionala Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiaren bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte Garapen Arloko Osoko Bilkuraren Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren irizpena izanda. (2020/2/S962). Zerbitzu-Unitatea: berdintasuna.
00:44:25
Santi Hernando Saezek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. "Ustelkeriaren aurkako tresna instituzional independienteak sortzea eta martxan jartzea". (2020/S023/3) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:55:49
GZK1
01:30:23
GZK2
01:54:42
Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
02:43:43
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2019ko abenduaren 30ekoa, 17. zenbakia duena, eta 2020ko urtarrilaren 27koa, 1.zenbakia duena.
00:00:17   1 Mintzaldi
2  Berrikustea, arrazionalizatzea eta sinplifikatzea administrazio prozedurak, eskuliburua idazteko. Herritarrentzako Arreta Zerbitzua diseinatzea eta antolatzea. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/S198/3-MF) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:53   9 Mintzaldi
3  2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:08:22   9 Mintzaldi
4  Laudioko Udalaren Lanpostuen Zerrenda aldatzea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/1/S987) Zerbitzu-unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak.
00:15:08   19 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 2020ko urtarrilaren 2ko 0001 Dekretuaren bidez ebatzi dela 2020. urteko ekitaldirako udal aurrekontuaren eta Udal Euskaltegiko aurrekontuaren luzapenari buruz eta egin beharreko doiketei buruz. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/2/S200) Zerbitzu unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:40:19   8 Mintzaldi
6  Onestea adierazpen instituzionala Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiaren bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte Garapen Arloko Osoko Bilkuraren Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren irizpena izanda. (2020/2/S962). Zerbitzu-Unitatea: berdintasuna.
00:44:25   14 Mintzaldi
7  Santi Hernando Saezek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. 'Ustelkeriaren aurkako tresna instituzional independienteak sortzea eta martxan jartzea'. (2020/S023/3) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:55:49   20 Mintzaldi
8  GZK 1
01:30:23   11 Mintzaldi
9  GZK 2
01:54:42   15 Mintzaldi
10  Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
02:43:43   20 Mintzaldi
<