Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Premia Berrestea.
00:00:07
Izendatzea presidenteak eta mahaikideak 2020ko apirilaren 5ean egingo diren Eusko Legebiltzarreko Hauteskundeetan hautesmahaiak eratzeko. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. (2020/S469/2-O) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:16
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Premia Berrestea.
00:00:07   1 Mintzaldi
2  Izendatzea presidenteak eta mahaikideak 2020ko apirilaren 5ean egingo diren Eusko Legebiltzarreko Hauteskundeetan hautesmahaiak eratzeko. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. (2020/S469/2-O) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:16   4 Mintzaldi
<