Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Telematikoki egitea Laudioko Udalbatzaren osoko bilkurak, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak aitortutako alarma egoerak dirauen bitartean. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin.(2020/S893/11) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:26
Onestea 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 1/20 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/29/S200) Zerbitzu unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:04:25
Kredituen judizioz kanpoko aitorpena, 1/2020 zk. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(2020/28/S200) Zerbitzu unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:52:11
Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:20:11
Hasiera  Hasiera
00:00:01   1 Mintzaldi
1  Telematikoki egitea Laudioko Udalbatzaren osoko bilkurak, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak aitortutako alarma egoerak dirauen bitartean. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin.(2020/S893/11) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:26   7 Mintzaldi
2  Onestea 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 1/20 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/29/S200) Zerbitzu unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:04:25   24 Mintzaldi
3  Kredituen judizioz kanpoko aitorpena, 1/2020 zk. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(2020/28/S200) Zerbitzu unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:52:11   21 Mintzaldi
4  Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:20:11   7 Mintzaldi
<