Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2020ko otsailaren 24koa, 2. zenbakia duena, eta 2020ko martxoaren 9koa, 3.zenbakia duena.
00:00:01
Aditzera ematea 2020ko martxoaren 24ko 0656 Dekretua, Tokiko Gobernu Batzarraren asteroko bilkurak bertan behera uzteari buruzkoz, COVID-19ren aurrerapena geldiarazteko euste neurri eraginkorrak hartu beharraren ondorioz. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(S-19/033-O_07) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:04:45
Laudioko udalerriaren eta Jaengo Aldeaquemadako udalerriaren arteko senidetzea. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(2020/S564/1-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:09:39
Aditzera ematea Laudioko Udalbatzari martxoaren 14ko 4636/2020 Errege Dekretuaren aurrean hartutako neurriak. Errege Dekretu horren bidez, alarma egoera deklaratu da, COVID-19 birusak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(2020/S940/3-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:55:28
Laudioko objektu galduak gordailutu, zaindu eta itzultzeko ordenantzaren hasierako onespena. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(UD-20/009) Zerbitzu-unitatea: Udaltzaingoa.
01:33:21
Osoko Bilkurak 2019ko abenduaren 30ean hartutako Erabakiaren aurka jarritako berraztertze errekurtsoa. Goienuri kalean dauden kalezuloen titulartasuna ikertzeko espedientea (etxebizitzen arteko sarbideak). Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(2018/66/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
02:04:34
Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko udal zerga -EIZOZ- arautzen duen 4. ordenantza fiskalean aurreikusitako hobari fiskala aplikatzeko eskaera, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aurkeztua. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(2020/14/S985) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
02:06:16
Aditzera ematea 2020 martxoaren 23ko 0655 Dekretua, 2019rako aurrekontu orokorraren kitapenari buruzkoa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa arloaren Osoko Bilkurako Gaien Informazio Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuaren nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuaren) Irizpena izanda.(2020/28/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontuhartzailetza.
02:07:37
Aditzera ematea 2020ko martxoaren 25eko 0683 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 01/20 espedientea onestekoa, 2019ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa arloaren Osoko Bilkurako Gaien Informazio Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoaren nahiz Zerbitzu Orokorren Zerbitzuaren eta Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuaren) Irizpena izanda. (2020/32/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal-Kontuhartzailetza.
02:36:47
Aditzera ematea 2020ko martxoaren 25eko 0684 Dekretuaz 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 02/20 espedientea onestekoa, 2019ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa arloaren Osoko Bilkurako Gaien Informazio Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuaren nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuaren) Irizpena izanda. (2020/33/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontuhartzailetza.
02:42:03
Dibertsitate funtzionala eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzako aparkamendu txartela arautzen duen udal ordenantzaren hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (B-20-0242) Zerbitzu-unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
02:42:56
Euskararen aldeko 2020ko jaialdietarako (Euskal Eskola Publikoa, Ibilaldia, Kilometroak, Nafarroa Oinez, Herri Urrats eta Durangoko Azoka) autobus bidaien prezio publikoak. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/38/S200-E20-002A) Zerbitzu-unitatea: Euskara eta Hizkuntza Normalizazioa.
02:53:54
Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Udal instalazioak elkarteen eta kluben beharretara egokitzeko plana- (2020/S023/7). Zerbitzu Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
02:57:40
Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
02:59:52
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2020ko otsailaren 24koa, 2. zenbakia duena, eta 2020ko martxoaren 9koa, 3.zenbakia duena.
00:00:01   6 Mintzaldi
2  Aditzera ematea 2020ko martxoaren 24ko 0656 Dekretua, Tokiko Gobernu Batzarraren asteroko bilkurak bertan behera uzteari buruzkoz, COVID-19ren aurrerapena geldiarazteko euste neurri eraginkorrak hartu beharraren ondorioz. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(S-19/033-O_07) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:04:45   5 Mintzaldi
3  Laudioko udalerriaren eta Jaengo Aldeaquemadako udalerriaren arteko senidetzea. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(2020/S564/1-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:09:39   45 Mintzaldi
4  Aditzera ematea Laudioko Udalbatzari martxoaren 14ko 4636/2020 Errege Dekretuaren aurrean hartutako neurriak. Errege Dekretu horren bidez, alarma egoera deklaratu da, COVID-19 birusak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(2020/S940/3-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:55:28   25 Mintzaldi
5  Laudioko objektu galduak gordailutu, zaindu eta itzultzeko ordenantzaren hasierako onespena. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(UD-20/009) Zerbitzu-unitatea: Udaltzaingoa.
01:33:21   17 Mintzaldi
6  Osoko Bilkurak 2019ko abenduaren 30ean hartutako Erabakiaren aurka jarritako berraztertze errekurtsoa. Goienuri kalean dauden kalezuloen titulartasuna ikertzeko espedientea (etxebizitzen arteko sarbideak). Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(2018/66/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
02:04:34   4 Mintzaldi
7  Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko udal zerga -EIZOZ- arautzen duen 4. ordenantza fiskalean aurreikusitako hobari fiskala aplikatzeko eskaera, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aurkeztua. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(2020/14/S985) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
02:06:16   2 Mintzaldi
8  Aditzera ematea 2020 martxoaren 23ko 0655 Dekretua, 2019rako aurrekontu orokorraren kitapenari buruzkoa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa arloaren Osoko Bilkurako Gaien Informazio Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuaren nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuaren) Irizpena izanda.(2020/28/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontuhartzailetza.
02:07:37   22 Mintzaldi
9  Aditzera ematea 2020ko martxoaren 25eko 0683 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 01/20 espedientea onestekoa, 2019ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa arloaren Osoko Bilkurako Gaien Informazio Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoaren nahiz Zerbitzu Orokorren Zerbitzuaren eta Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuaren) Irizpena izanda. (2020/32/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal-Kontuhartzailetza.
02:36:47   15 Mintzaldi
10  Aditzera ematea 2020ko martxoaren 25eko 0684 Dekretuaz 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 02/20 espedientea onestekoa, 2019ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa arloaren Osoko Bilkurako Gaien Informazio Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuaren nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuaren) Irizpena izanda. (2020/33/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontuhartzailetza.
02:42:03   1 Mintzaldi
11  Dibertsitate funtzionala eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzako aparkamendu txartela arautzen duen udal ordenantzaren hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (B-20-0242) Zerbitzu-unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
02:42:56   14 Mintzaldi
12  Euskararen aldeko 2020ko jaialdietarako (Euskal Eskola Publikoa, Ibilaldia, Kilometroak, Nafarroa Oinez, Herri Urrats eta Durangoko Azoka) autobus bidaien prezio publikoak. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/38/S200-E20-002A) Zerbitzu-unitatea: Euskara eta Hizkuntza Normalizazioa.
02:53:54   6 Mintzaldi
13  Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Udal instalazioak elkarteen eta kluben beharretara egokitzeko plana- (2020/S023/7). Zerbitzu Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
02:57:40   5 Mintzaldi
14  Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
02:59:52   44 Mintzaldi