Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Sinatzea Laudio Udalaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko lankidetza-hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari zuzendutako idazkiak Laudio Udalaren Erregistroan aurkezteko. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/S902/18-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:05
2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:47
Amaitzea kreditu gehigarriak ematearen ondorioz udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 3/2020 espedientearen izapidetzearen etenaldia. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/29/S200) Zerbitzu unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:34:41
Onestea 2020rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 6/20 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/65/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu hartzailetza.
00:50:27
Hasiera  Hasiera
00:00:01   1 Mintzaldi
1  Sinatzea Laudio Udalaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko lankidetza-hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari zuzendutako idazkiak Laudio Udalaren Erregistroan aurkezteko. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/S902/18-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:05   2 Mintzaldi
2  2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:47   32 Mintzaldi
3  Amaitzea kreditu gehigarriak ematearen ondorioz udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 3/2020 espedientearen izapidetzearen etenaldia. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/29/S200) Zerbitzu unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:34:41   14 Mintzaldi
4  Onestea 2020rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 6/20 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/65/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu hartzailetza.
00:50:27   68 Mintzaldi
<