Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea 2020ko martxoaren 30eko akta, 4.zenbakia duena.
00:00:14
Aditzera ematea 2020ko apirilaren 15ko 790 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 04/20 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/41/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu Hartzailetza.
00:00:31
Aditzera ematea 2020ko apirilaren 24ko 0834 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 05/20 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/52/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu Hartzailetza.
00:04:57
Nerea González Garcíak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Udal instalazioak elkarteen eta kluben beharretara egokitzeko plana- (2020/S023/7). Zerbitzu Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:13:37
Jose Mari Gutiérrez Angulok EHBILDU Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Toki Erakundeen finantzazioa-. (2020/S023/10) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:44:51
Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
01:26:36
1  Onestea 2020ko martxoaren 30eko akta, 4.zenbakia duena.
00:00:14   Mintzaldirik ez
2  Aditzera ematea 2020ko apirilaren 15ko 790 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 04/20 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/41/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu Hartzailetza.
00:00:31   6 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2020ko apirilaren 24ko 0834 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 05/20 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/52/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu Hartzailetza.
00:04:57   7 Mintzaldi
4  Nerea González Garcíak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Udal instalazioak elkarteen eta kluben beharretara egokitzeko plana- (2020/S023/7). Zerbitzu Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:13:37   31 Mintzaldi
5  Jose Mari Gutiérrez Angulok EHBILDU Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Toki Erakundeen finantzazioa-. (2020/S023/10) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:44:51   35 Mintzaldi
6  Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
01:26:36   22 Mintzaldi
<