Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Izendatzea presidenteak eta mahaikideak 2020ko uztailaren 12an egingo diren Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeetan hautesmahaiak eratzeko. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/S469/3-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:03
Laudioko Udalaren Adierazpena, Diputatuen Kontseiluak 2020ko maiatzaren 26an hartutako 904/2016 erabakiari buruzkoa. Erabaki horren bidez, 2020ko abenduaren 26ko 904/2016 erabakiaren bigarren luzapena onetsi zen, 2020ko abenduaren 31ra arte, udaletako gizarte-zerbitzuak ematen jarraitzeko, Aldundiak kudeatzen zituen baldintzetan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/7/S345 // B 20-0420) Zerbitzu-unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
00:01:18
1  Izendatzea presidenteak eta mahaikideak 2020ko uztailaren 12an egingo diren Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeetan hautesmahaiak eratzeko. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/S469/3-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:03   3 Mintzaldi
2  Laudioko Udalaren Adierazpena, Diputatuen Kontseiluak 2020ko maiatzaren 26an hartutako 904/2016 erabakiari buruzkoa. Erabaki horren bidez, 2020ko abenduaren 26ko 904/2016 erabakiaren bigarren luzapena onetsi zen, 2020ko abenduaren 31ra arte, udaletako gizarte-zerbitzuak ematen jarraitzeko, Aldundiak kudeatzen zituen baldintzetan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2020/7/S345 // B 20-0420) Zerbitzu-unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
00:01:18   12 Mintzaldi
<