Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Laudio Udalaren zerbitzurako langileen lan-baldintzak 2020-2023 urteetarako arautzen dituen akordioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloko Osoko Bilkurako Gaietarako Informazio Batzorde Iraunkorraren (Antolamendu Publikoko Zerbitzuak eta Zerbitzu Orokorrak. Ekonomia eta zerga-kudeaketa) irizpena izanda. (2020/S902/21) Zerbitzu-Unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak.
00:00:15
Berri ematea 2020ko maiatzaren 27ko 985 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 07/20 espedientea onartu dela, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aurrez Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/72/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:28:54
Berri ematea 2020ko maiatzaren 28ko 1025 Dekretua, 2020rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 08/20 espedientea onartu dela, diru-sarreren bidez kredituak gaitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aurrez Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/73/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:41:22
Berri ematea 2020ko maiatzaren 28ko 1026 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 09/20 espedientea onartu dela, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aurrez Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/74/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:43:40
2020ko lehen hiruhilekoari buruzko finantza- eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/94/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:44:23
7. Udal Ordenantzaren aldaketa puntuala, zerbitzu orokorrak emateagatiko eta jarduerak egiteagatiko tasei buruzkoa (11. eranskina, 12. atala), 2020. urtean udako igerilekuetara sartzeko prezio publiko berria ezartzeko. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (K.20-23) Zerbitzu-unitatea: Kirolak.
01:06:50
Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
01:21:43
1  Laudio Udalaren zerbitzurako langileen lan-baldintzak 2020-2023 urteetarako arautzen dituen akordioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloko Osoko Bilkurako Gaietarako Informazio Batzorde Iraunkorraren (Antolamendu Publikoko Zerbitzuak eta Zerbitzu Orokorrak. Ekonomia eta zerga-kudeaketa) irizpena izanda. (2020/S902/21) Zerbitzu-Unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak.
00:00:15   30 Mintzaldi
2  Berri ematea 2020ko maiatzaren 27ko 985 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 07/20 espedientea onartu dela, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aurrez Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/72/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:28:54   9 Mintzaldi
3  Berri ematea 2020ko maiatzaren 28ko 1025 Dekretua, 2020rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 08/20 espedientea onartu dela, diru-sarreren bidez kredituak gaitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aurrez Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/73/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:41:22   4 Mintzaldi
4  Berri ematea 2020ko maiatzaren 28ko 1026 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 09/20 espedientea onartu dela, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aurrez Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/74/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:43:40   2 Mintzaldi
5  2020ko lehen hiruhilekoari buruzko finantza- eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/94/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:44:23   21 Mintzaldi
6  7. Udal Ordenantzaren aldaketa puntuala, zerbitzu orokorrak emateagatiko eta jarduerak egiteagatiko tasei buruzkoa (11. eranskina, 12. atala), 2020. urtean udako igerilekuetara sartzeko prezio publiko berria ezartzeko. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (K.20-23) Zerbitzu-unitatea: Kirolak.
01:06:50   21 Mintzaldi
7  Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
01:21:43   39 Mintzaldi
<