Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Berri ematea 2020ko uztailaren 1eko 1301 Dekretuaz. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehengo Alkateordeari. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:40
IES Laudioalde Lanbide Eskola BHIk aurkeztu duen Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Udal Zerga arautzen duen 4 zenbakidun Ordenantza Fiskalean aurreikusitako hobari fiskala ezartzeko eskaera. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2019/49/S985) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:01:30
Aldez aurretiko komunikazioa eskatzen duten obren ordenantza arautzailea. -Hasierako onarpena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aldez aurretik Zerbitzuak eta Auzoak nahiz Hiri Garapena Zerbitzuetako Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (U-268/20) Zerbitzu-unitatea: Hiri Garapena.
00:02:59
Laudioko HAPOren aldaketa hasteko erabakia, 3. Poligonoko 263 partzelan, Irukurutzetan, merkataritza-erabilerak ezarri eta parte hartzeko programa onartzeko. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Hiri Garapen arloko Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (Zerbitzuak eta Auzoak nahiz Hiri Garapena). (U-333/16) Zerbitzu-unitatea: Hiri Garapena.
00:10:33
Iñigo Leza Pesquerak "ORAIN ARDURA - AHORA RESPONSABILIDAD" Herritar Ekimenaren ordezkaritzan aurkeztu duen mozioa, EAJ-PNV, EHBILDU, OMNIA eta Laudioko Sozialistak Udal Talde Politikoek bere egindakoa, eztabaidatu eta bozkatzeko, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S023/11-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:24:56
Alvaro Barrios Medinak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. Laudio eta Aiarako Kuadrilla udalez gaindi defendatzearen aldeko Adierazpen Instituzionala. (2020/S023/12-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:15:11
Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:53:01
Inicio de la sesión 
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Berri ematea 2020ko uztailaren 1eko 1301 Dekretuaz. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehengo Alkateordeari. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:40   2 Mintzaldi
2  IES Laudioalde Lanbide Eskola BHIk aurkeztu duen Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Udal Zerga arautzen duen 4 zenbakidun Ordenantza Fiskalean aurreikusitako hobari fiskala ezartzeko eskaera. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2019/49/S985) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:01:30   3 Mintzaldi
3  Aldez aurretiko komunikazioa eskatzen duten obren ordenantza arautzailea. -Hasierako onarpena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aldez aurretik Zerbitzuak eta Auzoak nahiz Hiri Garapena Zerbitzuetako Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (U-268/20) Zerbitzu-unitatea: Hiri Garapena.
00:02:59   12 Mintzaldi
4  Laudioko HAPOren aldaketa hasteko erabakia, 3. Poligonoko 263 partzelan, Irukurutzetan, merkataritza-erabilerak ezarri eta parte hartzeko programa onartzeko. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Hiri Garapen arloko Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (Zerbitzuak eta Auzoak nahiz Hiri Garapena). (U-333/16) Zerbitzu-unitatea: Hiri Garapena.
00:10:33   15 Mintzaldi
5  Iñigo Leza Pesquerak 'ORAIN ARDURA - AHORA RESPONSABILIDAD' Herritar Ekimenaren ordezkaritzan aurkeztu duen mozioa, EAJ-PNV, EHBILDU, OMNIA eta Laudioko Sozialistak Udal Talde Politikoek bere egindakoa, eztabaidatu eta bozkatzeko, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S023/11-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:24:56   40 Mintzaldi
6  Alvaro Barrios Medinak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. Laudio eta Aiarako Kuadrilla udalez gaindi defendatzearen aldeko Adierazpen Instituzionala. (2020/S023/12-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:15:11   20 Mintzaldi
7  Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:53:01   23 Mintzaldi
<