Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea 2020ko apirilaren 27ko akta, 5. zenbakia duena.
00:00:28
Laudioko bake-epailea izendatzeko prozesua eta izendapen-proposamena. Osoko Bilkuraren erabakia izendapen-proposamenari buruz. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S940/1-MF) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:51
2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 3/20 espedientea , kreditu gehigarriak emateagatik. -Akatsak zuzentzea-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/29/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:03:00
Aditzera ematea 1453 Dekretua, 2020ko uztailaren 22koa, diru-sarrerak izan direla-eta 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 10/20 espedientea onestekoa, kredituak gaitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/79/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:04:19
Aditzera ematea 2020ko uztailaren 21ko 1443. Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 11/20 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/80/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:05:03
2020ko bigarren hiruhilekoari buruzko finantzen eta aurrekontuen informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/159/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:09:40
2/2020 Kredituen judizioz kanpoko aitorpena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/132/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:29:35
Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
00:40:07
1  Onestea 2020ko apirilaren 27ko akta, 5. zenbakia duena.
00:00:28   Mintzaldirik ez
2  Laudioko bake-epailea izendatzeko prozesua eta izendapen-proposamena. Osoko Bilkuraren erabakia izendapen-proposamenari buruz. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S940/1-MF) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:51   5 Mintzaldi
3  2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 3/20 espedientea , kreditu gehigarriak emateagatik. -Akatsak zuzentzea-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/29/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:03:00   3 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 1453 Dekretua, 2020ko uztailaren 22koa, diru-sarrerak izan direla-eta 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 10/20 espedientea onestekoa, kredituak gaitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/79/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:04:19   2 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 2020ko uztailaren 21ko 1443. Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 11/20 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/80/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:05:03   8 Mintzaldi
6  2020ko bigarren hiruhilekoari buruzko finantzen eta aurrekontuen informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/159/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:09:40   14 Mintzaldi
7  2/2020 Kredituen judizioz kanpoko aitorpena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/132/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:29:35   17 Mintzaldi
8  Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
00:40:07   48 Mintzaldi
<