Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea hurrengo aktak: 2020ko maiatzaren 15eko akta, 6. zenbakia duena, eta 2020ko maiatzaren 25eko akta, 7. zenbakia duena.
00:00:09
(HAZ) Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen arautegia. - Hasierako onarpena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S893/19-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:45
"Laudioko enpresetan edo Laudion erroldatutako langileei gerta dakizkiekeen lan-istripu larri edo hilgarrien aurrean erantzuteko erakundeen jardunerako tokiko Protokoloa" izenekoa onartzea. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S893/28-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:22:57
2019rako ekitaldiko Kontu Orokorra. -Behin betiko onarpena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kontuen Batzorde Bereziaren Irizpena izanda. (2020/112/S200) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:33:35
Aldaikorreka aparkalekua ustiatzeko emakida-eskubideen titulartasuna eskualdatzeko baimena eskatzea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/36/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
00:35:06
Lehendik dauden bizitegi izaerako eraikinetan igogailuak jartzeko baldintzak arautzen dituen udal ordenantza aldatzea. -Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Hiri eta Landa Garapen Arloko (Zerbitzuak eta Auzoak eta Hiri Garapena) Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (U-474/11) Zerbitzua: Hiri Garapena.
00:37:33
Nerea González Garcíak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. -Laudio garbi baten alde- (2020/S023/13-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:46:53
Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. -Kolonbian, Hondurasen, Guatemalan eta El Salvadorren giza eskubideen urraketak- (2020/S023/14-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:18:43
Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. -Urriak 17, pobrezia desagerrarazteko nazioarteko eguna- (2020/S023/15-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:42:06
Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
02:12:15
1  Onestea hurrengo aktak: 2020ko maiatzaren 15eko akta, 6. zenbakia duena, eta 2020ko maiatzaren 25eko akta, 7. zenbakia duena.
00:00:09   1 Mintzaldi
2  (HAZ) Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen arautegia. - Hasierako onarpena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S893/19-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:45   29 Mintzaldi
3  'Laudioko enpresetan edo Laudion erroldatutako langileei gerta dakizkiekeen lan-istripu larri edo hilgarrien aurrean erantzuteko erakundeen jardunerako tokiko Protokoloa' izenekoa onartzea. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S893/28-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:22:57   11 Mintzaldi
4  2019rako ekitaldiko Kontu Orokorra. -Behin betiko onarpena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kontuen Batzorde Bereziaren Irizpena izanda. (2020/112/S200) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:33:35   5 Mintzaldi
5  Aldaikorreka aparkalekua ustiatzeko emakida-eskubideen titulartasuna eskualdatzeko baimena eskatzea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/36/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
00:35:06   8 Mintzaldi
6  Lehendik dauden bizitegi izaerako eraikinetan igogailuak jartzeko baldintzak arautzen dituen udal ordenantza aldatzea. -Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Hiri eta Landa Garapen Arloko (Zerbitzuak eta Auzoak eta Hiri Garapena) Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (U-474/11) Zerbitzua: Hiri Garapena.
00:37:33   11 Mintzaldi
7  Nerea González Garcíak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. -Laudio garbi baten alde- (2020/S023/13-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:46:53   19 Mintzaldi
8  Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. -Kolonbian, Hondurasen, Guatemalan eta El Salvadorren giza eskubideen urraketak- (2020/S023/14-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:18:43   15 Mintzaldi
9  Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. -Urriak 17, pobrezia desagerrarazteko nazioarteko eguna- (2020/S023/15-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:42:06   17 Mintzaldi
10  Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
02:12:15   15 Mintzaldi
<