Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
2021eko ekitaldirako aurrekontu orokorra eta langile-plazen plantillak. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuaren nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuaren) irizpena izanda. (2020/209/S200) Zerbitzu-Unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:00:04
Hasiera  Hasiera
00:00:00   1 Mintzaldi
1  2021eko ekitaldirako aurrekontu orokorra eta langile-plazen plantillak. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuaren nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuaren) irizpena izanda. (2020/209/S200) Zerbitzu-Unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:00:04   22 Mintzaldi
<