Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2020ko uztailaren 27koa, 10. zenbakia duena, 2020ko abuztuaren 31akoa, 11. zenbakia duena, eta 2020ko irailaren 28koa, 12. zenbakia duena.
00:42:52
Aditzera ematea 2020ko urriaren 16ko 2020 Dekretua. Tokiko Gobernu Batzarra. - Aldatzea ohiko batzarrak egiteko ordua. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_07) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:43:37
Aditzera ematea 2020ko azaroaren 3ko 2175 Dekretua. Funtzioak eskuordetzea. Izendatzea zerbitzuen nahiz zerbitzu-unitateen zinegotzi ordezkariak. -Aldatzea 2019ko uztailaren 5eko 1709 Dekretua. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_08) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:50:32
Aditzera ematea 2020ko irailaren 23ko 1817 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 13/20 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda.2020/172/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:51:20
Aditzera ematea 2020ko urriaren 23ko 2081 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 14/20 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/173/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:57:55
Aditzera ematea 2020ko azaroaren 10ko 2218 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 15/20 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/218/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:58:31
Aditzera ematea 2020ko azaroaren 10ko 2219 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 16/20 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/229/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:59:15
2020ko hirugarren hiruhilekoari buruzko finantza-eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/259/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
01:00:02
2020rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 17/20 espedientea, deuseztatze-bajarengatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/236/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
01:21:22
Berraztertze-errekurtsoa. - Baimen-eskaera, Aldaikoerreka aparkalekua ustiatzeko emakida eskubideen titulartasuna eskualdatzekoa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren Irizpena izanda (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzua nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzua). (2020/36/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
01:26:12
Laudioko Udaleko Kirol Instalazioak Erabiltzeko Araudiaren hasierako onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kultura Garapen Arloko Osoko Bilkurarako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (K.20-15) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
01:29:32
Adierazpen Instituzionala azaroaren 25erako, Emakumeenganako Indarkeriaren Kontrako 2020ko Nazioarteko Egunaren kariaz. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte Garapen Arloko informazio Batzordearen Irizpena izanda. (2020/4/S962) Zerbitzu-unitatea: Berdintasuna.
01:55:53
Laudioko II. Gazte Plana, 2021-2024. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte Garapen Arloko informazio Batzordearen Irizpena izanda. (2019/2/S979) Zerbitzu-unitatea: Nerabe eta Gazteentzako Politika Aktiboak.
02:35:01
Jone Ortuondo Arestik Euskadiko Ordezkaritza Sahararraren izenean aurkeztutako mozioa, zeina EAJ-PNV, EHBILDU eta OMNIA udal talde politikoek berena egin duten eztabaidatu eta bozkatzeko, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. -Mendebaldeko Saharako su-etenaren amaieraren aurrean adierazpen instituzionala egiteko proposamena. (2020/S023/20-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:01
Alvaro Barrios Medinak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. -Dirulaguntzak luzatzea. (2020/S023/21-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
03:15:19
GZK 1
03:24:27
GZK 2
03:59:19
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
05:07:49
Hasiera  Hasiera
00:00:00   4 Mintzaldi
14  Jone Ortuondo Arestik Euskadiko Ordezkaritza Sahararraren izenean aurkeztutako mozioa, zeina EAJ-PNV, EHBILDU eta OMNIA udal talde politikoek berena egin duten eztabaidatu eta bozkatzeko, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. -Mendebaldeko Saharako su-etenaren amaieraren aurrean adierazpen instituzionala egiteko proposamena. (2020/S023/20-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:01   32 Mintzaldi
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2020ko uztailaren 27koa, 10. zenbakia duena, 2020ko abuztuaren 31akoa, 11. zenbakia duena, eta 2020ko irailaren 28koa, 12. zenbakia duena.
00:42:52   1 Mintzaldi
2  Aditzera ematea 2020ko urriaren 16ko 2020 Dekretua. Tokiko Gobernu Batzarra. - Aldatzea ohiko batzarrak egiteko ordua. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_07) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:43:37   7 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2020ko azaroaren 3ko 2175 Dekretua. Funtzioak eskuordetzea. Izendatzea zerbitzuen nahiz zerbitzu-unitateen zinegotzi ordezkariak. -Aldatzea 2019ko uztailaren 5eko 1709 Dekretua. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_08) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:50:32   2 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 2020ko irailaren 23ko 1817 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 13/20 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda.2020/172/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:51:20   10 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 2020ko urriaren 23ko 2081 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 14/20 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/173/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:57:55   2 Mintzaldi
6  Aditzera ematea 2020ko azaroaren 10ko 2218 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 15/20 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/218/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:58:31   2 Mintzaldi
7  Aditzera ematea 2020ko azaroaren 10ko 2219 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 16/20 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/229/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:59:15   2 Mintzaldi
8  2020ko hirugarren hiruhilekoari buruzko finantza-eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/259/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
01:00:02   22 Mintzaldi
9  2020rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 17/20 espedientea, deuseztatze-bajarengatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/236/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
01:21:22   16 Mintzaldi
10  Berraztertze-errekurtsoa. - Baimen-eskaera, Aldaikoerreka aparkalekua ustiatzeko emakida eskubideen titulartasuna eskualdatzekoa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren Irizpena izanda (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzua nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzua). (2020/36/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
01:26:12   7 Mintzaldi
11  Laudioko Udaleko Kirol Instalazioak Erabiltzeko Araudiaren hasierako onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kultura Garapen Arloko Osoko Bilkurarako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (K.20-15) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
01:29:32   21 Mintzaldi
12  Adierazpen Instituzionala azaroaren 25erako, Emakumeenganako Indarkeriaren Kontrako 2020ko Nazioarteko Egunaren kariaz. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte Garapen Arloko informazio Batzordearen Irizpena izanda. (2020/4/S962) Zerbitzu-unitatea: Berdintasuna.
01:55:53   19 Mintzaldi
13  Laudioko II. Gazte Plana, 2021-2024. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte Garapen Arloko informazio Batzordearen Irizpena izanda. (2019/2/S979) Zerbitzu-unitatea: Nerabe eta Gazteentzako Politika Aktiboak.
02:35:01   16 Mintzaldi
15  Alvaro Barrios Medinak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. -Dirulaguntzak luzatzea. (2020/S023/21-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
03:15:19   10 Mintzaldi
16  GZK 1
03:24:27   18 Mintzaldi
17  GZK 2
03:59:19   37 Mintzaldi
18  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
05:07:49   19 Mintzaldi