Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
2021 urtean aplikatu beharko diren udal zergak eta tasak arautzen dituzten ordenantza fiskalak eta prezio publikoak arautzen dituzten udal ordenantzak aldaketa. -Behin betiko onarpena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuaren nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuaren) irizpena izanda. (2020/5/S893) Zerbitzu-Unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:00:08
Hasiera  Hasiera
00:00:02   1 Mintzaldi
1  2021 urtean aplikatu beharko diren udal zergak eta tasak arautzen dituzten ordenantza fiskalak eta prezio publikoak arautzen dituzten udal ordenantzak aldaketa. -Behin betiko onarpena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuaren nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuaren) irizpena izanda. (2020/5/S893) Zerbitzu-Unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:00:08   19 Mintzaldi
<