Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Premia Berrestea.
00:00:10
2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. (2019/S940/4) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:41
1  Premia Berrestea.
00:00:10   1 Mintzaldi
2  2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. (2019/S940/4) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:41   5 Mintzaldi
<