Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Premia Berrestea.
00:00:05
2021ko ekitaldirako aurrekontu orokorra eta langile-plazen plantillak. -Behin Betiko onarpena. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez Aurretik Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuen Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorra (Udal Kudeaketa Arloa)ren Irizpena izanda. (2020/209/S200) Zerbitzu unitatea: Kontu-hartzailetza.
00:03:53
Hasiera  Hasiera
00:00:02   1 Mintzaldi
1  Premia Berrestea.
00:00:05   8 Mintzaldi
2  2021ko ekitaldirako aurrekontu orokorra eta langile-plazen plantillak. -Behin Betiko onarpena. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez Aurretik Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuen Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorra (Udal Kudeaketa Arloa)ren Irizpena izanda. (2020/209/S200) Zerbitzu unitatea: Kontu-hartzailetza.
00:03:53   38 Mintzaldi
<