Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea 2020ko urriaren 5eko aktaren laburpen xehea, 13. zenbakia duena.
00:00:28
Laudioko Udalaren 2021ko Urteko Araugintza Plana. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S893/38-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:48
Laudio Udalaren 2020ko Lanpostuen Zerrendaren bigarren aldaketa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/2/S987) Zerbitzu-unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak.
00:17:11
Aditzera ematea 2020ko abenduaren 11ko 2427 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 18/20 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/264/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
00:24:10
Aditzera ematea 2020ko abenduaren 11ko 2433 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 19/20 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/273/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
00:25:04
Kredituen judizioz kanpoko aitorpena 3/2020. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/276/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
00:26:43
Laudio Udaleko dirulaguntzen udal ordenantza arautzailea. -Behin-behineko onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/39/S893) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:33:26
Laudioko Udalaren lokal soziokulturalen lagapena eta erabilera arautzeko ordenantza. -Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (Kul.20-39) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
00:54:06
Txakurrak eta beste animalia batzuen edukitza eta babes arduratsua arautzeko udal ordenantza. -Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/7/S997//B20-0946) Zerbitzu-unitatea: Osasuna.
01:18:22
Gobernu-organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:33:05
1  Onestea 2020ko urriaren 5eko aktaren laburpen xehea, 13. zenbakia duena.
00:00:28   1 Mintzaldi
2  Laudioko Udalaren 2021ko Urteko Araugintza Plana. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S893/38-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:48   18 Mintzaldi
3  Laudio Udalaren 2020ko Lanpostuen Zerrendaren bigarren aldaketa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/2/S987) Zerbitzu-unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak.
00:17:11   13 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 2020ko abenduaren 11ko 2427 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 18/20 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/264/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
00:24:10   2 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 2020ko abenduaren 11ko 2433 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 19/20 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/273/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
00:25:04   4 Mintzaldi
6  Kredituen judizioz kanpoko aitorpena 3/2020. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/276/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
00:26:43   7 Mintzaldi
7  Laudio Udaleko dirulaguntzen udal ordenantza arautzailea. -Behin-behineko onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/39/S893) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:33:26   21 Mintzaldi
8  Laudioko Udalaren lokal soziokulturalen lagapena eta erabilera arautzeko ordenantza. -Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (Kul.20-39) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
00:54:06   21 Mintzaldi
9  Txakurrak eta beste animalia batzuen edukitza eta babes arduratsua arautzeko udal ordenantza. -Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/7/S997//B20-0946) Zerbitzu-unitatea: Osasuna.
01:18:22   19 Mintzaldi
10  Gobernu-organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:33:05   25 Mintzaldi
<