Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:11
Onura publikodun mendietako eta udal jabetzako mendi publikoetako bazka-larreen aprobetxamendua arautzeko ordenantza. -Hasierako onespena-. Zinegotzi Ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Hiri eta Landa Garapeneko (Zerbitzuak eta Auzoak eta Hiri Garapeneko) Informazio Batzorde Iraunkorrak Irizpena eman ondoren. (2020/59/S119//OS-152/20) Zerbitzua: Zerbitzuak eta Auzoak.
00:04:28
Ekitaldi publikoak egiteko baliabide teknikoak lagatzeko erregelamendua. -Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Hiri eta Landa Garapeneko (Zerbitzuak eta Auzoak eta Hiri Garapeneko) Informazio Batzorde Iraunkorraren irizpena izanda. (2020/11/S921//OS-130/20) Zerbitzua: Zerbitzuak eta Auzoak.
00:09:17
Udal bide eta pisten erabilera, kontserbazioa eta zaintza arautzeko udal ordenantza. -Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Hiri eta Landa Garapeneko (Zerbitzuak eta Auzoak eta Hiri Garapeneko) Informazio Batzorde Iraunkorraren irizpena izanda. (2020/40/S893//OS-283/20) Zerbitzua: Zerbitzuak eta Auzoak.
00:28:39
Laudio Udalaren adierazpena, Diputatuen Kontseiluak 2020ko maiatzaren 26an hartutako 904/2016 erabakiari buruzkoa. Erabaki horren bidez onetsi zen 2020ko abenduaren 26ko 904/2016 erabakiaren hirugarren luzapena 2021ko abenduaren 31ra arte, udaletako gizarte zerbitzuak ematen jarraitzeko, Aldundiak kudeatzen zituen baldintzetan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (B-21-0026) Zerbitzu-Unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
00:35:33
Salmenta ibiltaria arautzeko ordenantza. -Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (F-20-0014) Zerbitzu-Unitatea: Laudio Hazi.
00:54:58
Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.: Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema arreta-sare publiko antolatu gisa defendatzea. (2021/S023/1-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:14:04
GZK 1
01:52:15
GZK 2
02:11:05
GZK 3
02:43:18
Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
02:46:13
1  2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:11   5 Mintzaldi
2  Onura publikodun mendietako eta udal jabetzako mendi publikoetako bazka-larreen aprobetxamendua arautzeko ordenantza. -Hasierako onespena-. Zinegotzi Ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Hiri eta Landa Garapeneko (Zerbitzuak eta Auzoak eta Hiri Garapeneko) Informazio Batzorde Iraunkorrak Irizpena eman ondoren. (2020/59/S119//OS-152/20) Zerbitzua: Zerbitzuak eta Auzoak.
00:04:28   9 Mintzaldi
3  Ekitaldi publikoak egiteko baliabide teknikoak lagatzeko erregelamendua. -Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Hiri eta Landa Garapeneko (Zerbitzuak eta Auzoak eta Hiri Garapeneko) Informazio Batzorde Iraunkorraren irizpena izanda. (2020/11/S921//OS-130/20) Zerbitzua: Zerbitzuak eta Auzoak.
00:09:17   19 Mintzaldi
4  Udal bide eta pisten erabilera, kontserbazioa eta zaintza arautzeko udal ordenantza. -Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Hiri eta Landa Garapeneko (Zerbitzuak eta Auzoak eta Hiri Garapeneko) Informazio Batzorde Iraunkorraren irizpena izanda. (2020/40/S893//OS-283/20) Zerbitzua: Zerbitzuak eta Auzoak.
00:28:39   9 Mintzaldi
5  Laudio Udalaren adierazpena, Diputatuen Kontseiluak 2020ko maiatzaren 26an hartutako 904/2016 erabakiari buruzkoa. Erabaki horren bidez onetsi zen 2020ko abenduaren 26ko 904/2016 erabakiaren hirugarren luzapena 2021ko abenduaren 31ra arte, udaletako gizarte zerbitzuak ematen jarraitzeko, Aldundiak kudeatzen zituen baldintzetan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (B-21-0026) Zerbitzu-Unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
00:35:33   18 Mintzaldi
6  Salmenta ibiltaria arautzeko ordenantza. -Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (F-20-0014) Zerbitzu-Unitatea: Laudio Hazi.
00:54:58   15 Mintzaldi
7  Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.: Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema arreta-sare publiko antolatu gisa defendatzea. (2021/S023/1-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:14:04   19 Mintzaldi
8  GZK 1
01:52:15   36 Mintzaldi
9  GZK 2
02:11:05   28 Mintzaldi
10  GZK 3
02:43:18   6 Mintzaldi
11  Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
02:46:13   27 Mintzaldi
<