Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2020ko urriaren 26koa, 14. zenbakia duena, eta 2020ko azaroaren 23koa, 15. zenbakia duena.
00:00:14
Aditzera ematea 2021ko urtarrilaren 25ko 81 Dekretua, 2021ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 1/21 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/3/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:00:52
Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Herriko Plazaren zoladura. (2021/S023/2-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:04:28
Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Haur-parke estaliak. (2021/S023/3-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:19:27
GZK 1
00:36:32
Gobernu Organoen kontrol / Galde-eskeak
00:48:29
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2020ko urriaren 26koa, 14. zenbakia duena, eta 2020ko azaroaren 23koa, 15. zenbakia duena.
00:00:14   1 Mintzaldi
2  Aditzera ematea 2021ko urtarrilaren 25ko 81 Dekretua, 2021ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 1/21 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/3/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:00:52   8 Mintzaldi
3  Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Herriko Plazaren zoladura. (2021/S023/2-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:04:28   19 Mintzaldi
4  Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Haur-parke estaliak. (2021/S023/3-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:19:27   17 Mintzaldi
5  GZK 1
00:36:32   19 Mintzaldi
6  Gobernu Organoen kontrol / Galde-eskeak
00:48:29   33 Mintzaldi
<