Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Udal zerbitzuak emateagatiko edo jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen 9. ordenantza fiskala aldatzea, prezio publiko berri bat sortuta. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/14/S893) Zerbitzu-unitatea: Toki Ogasuna.
00:00:24
Hasierako onespena ematea lehendik dauden bizitegi-izaerako eraikinetan igogailuak jartzeko baldintzak arautzen dituen udal ordenantza aldatzeari. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Hiri eta Landa Garapen Arloko Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren (Zerbitzuak eta Auzoak nahiz Hiri Garapena zerbitzuak) Irizpena izanda. (U-474/11) Zerbitzua: Hiri Garapena.
00:22:51
Behin betiko onespena ematea Laudio Udalaren Kirol Instalazioak Erabiltzeko Araudiari. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kultura Garapen Arloko Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda (Hizkuntza Normalizazioa eta Identitatea nahiz Kultura, Kirol eta Jaiak zerbitzuak) Irizpena izanda. (K.20-15) Zerbitzu-unitatea: Kirolak.
00:33:08
Laudio Udalaren lokal soziokulturalen lagapena eta erabilera arautzeko ordenantza. Aurkeztutako alegazioa. -Behin betiko onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kultura Garapen Arloko Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda (Hizkuntza Normalizazioa eta Identitatea nahiz Kultura, Kirol eta Jaiak zerbitzuak) Irizpena izanda. (Kul.20-39) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
00:47:16
Eguneko arretarako landa zentroaren zerbitzua arautzeko udal araudia. Hasierako onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, aldez aurretik Gizarte Garapen Arloko Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/9/S902//B21-0159) Zerbitzu-unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
01:08:52
Onestea Laudio Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko hitzarmena eguneko arretarako landa zentroaren zerbitzuaren eskumenak eskuordetzeko eta eguneko arretarako landa zentroaren garraio egokituaren kudeaketa-gomendioa egiteko. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Gizarte Garapen Arloko Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/9/S902 // B 21-0159) Zerbitzu-unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
01:13:39
Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Txakurren aisialdirako guneak. (2021/S023/6-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:35:17
Aitor Burgoa Martínezek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Udako piszinetako askaldegia hobetzeko mozioa. (2021/S023/7-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:52:44
Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Herrialde pobretuetako adingabeen harrera-programetan pandemiaren ondorioak arintzeko mozioa. (2021/S023/8-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
02:05:54
Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
02:20:31
1  Udal zerbitzuak emateagatiko edo jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen 9. ordenantza fiskala aldatzea, prezio publiko berri bat sortuta. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/14/S893) Zerbitzu-unitatea: Toki Ogasuna.
00:00:24   19 Mintzaldi
2  Hasierako onespena ematea lehendik dauden bizitegi-izaerako eraikinetan igogailuak jartzeko baldintzak arautzen dituen udal ordenantza aldatzeari. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Hiri eta Landa Garapen Arloko Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren (Zerbitzuak eta Auzoak nahiz Hiri Garapena zerbitzuak) Irizpena izanda. (U-474/11) Zerbitzua: Hiri Garapena.
00:22:51   13 Mintzaldi
3  Behin betiko onespena ematea Laudio Udalaren Kirol Instalazioak Erabiltzeko Araudiari. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kultura Garapen Arloko Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda (Hizkuntza Normalizazioa eta Identitatea nahiz Kultura, Kirol eta Jaiak zerbitzuak) Irizpena izanda. (K.20-15) Zerbitzu-unitatea: Kirolak.
00:33:08   15 Mintzaldi
4  Laudio Udalaren lokal soziokulturalen lagapena eta erabilera arautzeko ordenantza. Aurkeztutako alegazioa. -Behin betiko onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kultura Garapen Arloko Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda (Hizkuntza Normalizazioa eta Identitatea nahiz Kultura, Kirol eta Jaiak zerbitzuak) Irizpena izanda. (Kul.20-39) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
00:47:16   21 Mintzaldi
5  Eguneko arretarako landa zentroaren zerbitzua arautzeko udal araudia. Hasierako onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, aldez aurretik Gizarte Garapen Arloko Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/9/S902//B21-0159) Zerbitzu-unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
01:08:52   11 Mintzaldi
6  Onestea Laudio Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko hitzarmena eguneko arretarako landa zentroaren zerbitzuaren eskumenak eskuordetzeko eta eguneko arretarako landa zentroaren garraio egokituaren kudeaketa-gomendioa egiteko. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Gizarte Garapen Arloko Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/9/S902 // B 21-0159) Zerbitzu-unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
01:13:39   13 Mintzaldi
7  Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Txakurren aisialdirako guneak. (2021/S023/6-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:35:17   13 Mintzaldi
8  Aitor Burgoa Martínezek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Udako piszinetako askaldegia hobetzeko mozioa. (2021/S023/7-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:52:44   15 Mintzaldi
9  Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Herrialde pobretuetako adingabeen harrera-programetan pandemiaren ondorioak arintzeko mozioa. (2021/S023/8-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
02:05:54   11 Mintzaldi
10  Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
02:20:31   28 Mintzaldi
<