Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea 2021rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 4/21 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik.. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoa eta Zerbitzu Orokorrak nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa zerbitzuen) irizpena izanda. (2021/80/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:00:19
Hasiera  Hasiera
00:00:00   2 Mintzaldi
1  Onestea 2021rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 4/21 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik.. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoa eta Zerbitzu Orokorrak nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa zerbitzuen) irizpena izanda. (2021/80/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:00:19   22 Mintzaldi
<