Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2020ko abenduaren 4koa, 18. zenbakia duena
00:00:38
Atxikitzea Arabako Foru Kontratazioen Zentralari. Onestea atxikitze-hitzarmena. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S902/26-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:46
Aditzera ematea alkate-udalburuak 2021eko maiatzaren 5ean emandako 766 Dekretua. Aldatzea Tokiko Gobernu Batzarra eratzeko 1611 Dekretuan alkate-udalburuak eskuordetutako eskudantziak. Ohiko bilkurak egiteko eguna eta ordua. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_07) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:05:35
2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. - Basauriko Udalaren hitzarmena, "Rockein". Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:06:24
2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. - Araba Euskaraz 2021. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:07:59
2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. - Kirola sustatzeko beste dirulaguntza batzuk. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:08:41
2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. - Lankidetza-hitzarmena Sartu Araba birgizarteratze elkartearekin. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:09:29
Aditzera ematea 2021ko apirilaren 27ko 718 Dekretua, 2021ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 2/21 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/55/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:13:17
Aditzera ematea 2021eko apirilaren 29ko 731 Dekretua, 2021ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 03/21 espedientea onestekoa, 2020ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/68/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:14:34
2021ko lehen hiruhilekoaren finantzei eta aurrekontuari buruzko informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/82/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:16:08
Kredituen judizioz kanpoko aitorpena, 2/2021 zenbakiduna. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/77/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:17:29
Onestea 2021eko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 5/21 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/90/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:21:13
Laudioko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plana. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez urretik Emakumea eta Berdintasuna, Gizarte Ongizatea nahiz Nerabeak, Gazteak eta Nagusiak Zerbitzuetako Osoko Bilkurarako gaien informazio batzorde iraunkorra (gizarte garapen arloa) irizpena izanda. (2020/1/S979) Zerbitzu Unitatea: Berdintasuna.
00:25:17
Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Kiroldegia. (2021/S023/15-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:53:06
Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Aiarako Kuadrillaren egoitza. (2021/S023/15-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:10:44
Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Energia iraunkortasun legea betetzeko udalek behar duten finantzazioa. (2021/S023/17-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:29:36
GZK 1
01:56:42
Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
02:26:52
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2020ko abenduaren 4koa, 18. zenbakia duena
00:00:38   1 Mintzaldi
2  Atxikitzea Arabako Foru Kontratazioen Zentralari. Onestea atxikitze-hitzarmena. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S902/26-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:46   7 Mintzaldi
3  Aditzera ematea alkate-udalburuak 2021eko maiatzaren 5ean emandako 766 Dekretua. Aldatzea Tokiko Gobernu Batzarra eratzeko 1611 Dekretuan alkate-udalburuak eskuordetutako eskudantziak. Ohiko bilkurak egiteko eguna eta ordua. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_07) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:05:35   2 Mintzaldi
4  2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. - Basauriko Udalaren hitzarmena, 'Rockein'. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:06:24   5 Mintzaldi
5  2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. - Araba Euskaraz 2021. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:07:59   3 Mintzaldi
6  2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. - Kirola sustatzeko beste dirulaguntza batzuk. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:08:41   3 Mintzaldi
7  2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. - Lankidetza-hitzarmena Sartu Araba birgizarteratze elkartearekin. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:09:29   11 Mintzaldi
8  Aditzera ematea 2021ko apirilaren 27ko 718 Dekretua, 2021ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 2/21 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/55/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:13:17   4 Mintzaldi
9  Aditzera ematea 2021eko apirilaren 29ko 731 Dekretua, 2021ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 03/21 espedientea onestekoa, 2020ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/68/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:14:34   4 Mintzaldi
10  2021ko lehen hiruhilekoaren finantzei eta aurrekontuari buruzko informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/82/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:16:08   4 Mintzaldi
11  Kredituen judizioz kanpoko aitorpena, 2/2021 zenbakiduna. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/77/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:17:29   7 Mintzaldi
12  Onestea 2021eko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 5/21 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/90/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:21:13   9 Mintzaldi
13  Laudioko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plana. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez urretik Emakumea eta Berdintasuna, Gizarte Ongizatea nahiz Nerabeak, Gazteak eta Nagusiak Zerbitzuetako Osoko Bilkurarako gaien informazio batzorde iraunkorra (gizarte garapen arloa) irizpena izanda. (2020/1/S979) Zerbitzu Unitatea: Berdintasuna.
00:25:17   19 Mintzaldi
14  Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Kiroldegia. (2021/S023/15-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:53:06   13 Mintzaldi
15  Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Aiarako Kuadrillaren egoitza. (2021/S023/15-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:10:44   13 Mintzaldi
16  Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Energia iraunkortasun legea betetzeko udalek behar duten finantzazioa. (2021/S023/17-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:29:36   21 Mintzaldi
17  GZK 1
01:56:42   15 Mintzaldi
18  Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
02:26:52   38 Mintzaldi
<