Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. -Kirola sustatzeko beste dirulaguntza batzuk. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:17
Kontratazio Mahaien osaera. Osoko Bilkura kontratazio-organo gisa. -Osaeran egindako aldaketa, kontratazio-teknikaria sartzeagatik. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/044-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:02:38
Aditzera ematea 2021eko ekainaren 18ko 1065. dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehengo Alkateordeari. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S940/8-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:03:37
Aditzera ematea 2021eko maiatzaren 27ko 0909 Dekretua, 2021eko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 06/21 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/95/S200) Zerbitzu-Unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:04:09
Aditzera ematea 2021eko ekainaren 11ko 1010 Dekretua, 2021eko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 07/21 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/104/S200) Zerbitzu-Unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:05:39
Aldatzea erbitzu publikoen emateagatiko eta jarduerak egiteagatiko tasak arautzen dituen 7. ordenantza fiskala. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/20/S893) Zerbitzu-Unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:06:59
34Seigarrena etxebizitza-zonaldeko (Goikoplaza) BA-1 partzelaren xehetasun-azterketa, José Miguel Eguia Cuadrak nahiz Ana Isabel eta Enrique Escuza Echezarragak aurkeztua. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (U-515/20) Zerbitzua: Hiri garapena.
00:17:40
Behin betiko onespena ematea lehendik dauden bizitegi-izaerako eraikinetan igogailuak jartzeko baldintzak arautzen dituen udal ordenantza aldatzeari. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Zerbitzuak eta Auzoak nahiz Hiri Garapen zerbitzuen Osoko Bilkurako gaiei buruzko Informazio Batzordearen Irizpena izanda. (U-474/11) Zerbitzua: Hiri garapena.
00:19:36
Arabako Lurralde Historikoko toki-erakundeei Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren bidez 2022-2023 aldirako laguntzak emateko deialdia. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/12/S706(OS-150/21)) Zerbitzua: Zerbitzuak eta Auzoak
00:22:55
Zuzentzea apirilaren 26ko Osoko Bilkuran kreditua judizioz kanpo aitortzeko aurrekontu-aplikazio baten transkripzioaren akats materialaren, baita horren ondoriozko maiatzaren 31ko Osoko Bilkuran onetsitako aurrekontu-aldaketaren onespenaren zuzentzea ere. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (B-21-0658) Zerbitzu-Unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
00:39:59
Nagore Gomara Picazak EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. - LGTBI pertsonen alde. (2021/S023/19-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:41:19
Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. - Laudioko txertaketa-zentroa ixteari ez. (2021/S023/20-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:03:04
Nagore Gomara Picazak EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. - Torturaren biktimak Babesteko Nazioarteko Eguna. (2021/S023/21-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:32:36
Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
02:04:14
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   1 Mintzaldi
1  2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. -Kirola sustatzeko beste dirulaguntza batzuk. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:17   11 Mintzaldi
2  Kontratazio Mahaien osaera. Osoko Bilkura kontratazio-organo gisa. -Osaeran egindako aldaketa, kontratazio-teknikaria sartzeagatik. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/044-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:02:38   3 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2021eko ekainaren 18ko 1065. dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehengo Alkateordeari. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S940/8-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:03:37   2 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 2021eko maiatzaren 27ko 0909 Dekretua, 2021eko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 06/21 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/95/S200) Zerbitzu-Unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:04:09   6 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 2021eko ekainaren 11ko 1010 Dekretua, 2021eko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 07/21 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/104/S200) Zerbitzu-Unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:05:39   4 Mintzaldi
6  Aldatzea erbitzu publikoen emateagatiko eta jarduerak egiteagatiko tasak arautzen dituen 7. ordenantza fiskala. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/20/S893) Zerbitzu-Unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:06:59   28 Mintzaldi
7  34Seigarrena etxebizitza-zonaldeko (Goikoplaza) BA-1 partzelaren xehetasun-azterketa, José Miguel Eguia Cuadrak nahiz Ana Isabel eta Enrique Escuza Echezarragak aurkeztua. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (U-515/20) Zerbitzua: Hiri garapena.
00:17:40   5 Mintzaldi
8  Behin betiko onespena ematea lehendik dauden bizitegi-izaerako eraikinetan igogailuak jartzeko baldintzak arautzen dituen udal ordenantza aldatzeari. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Zerbitzuak eta Auzoak nahiz Hiri Garapen zerbitzuen Osoko Bilkurako gaiei buruzko Informazio Batzordearen Irizpena izanda. (U-474/11) Zerbitzua: Hiri garapena.
00:19:36   9 Mintzaldi
9  Arabako Lurralde Historikoko toki-erakundeei Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren bidez 2022-2023 aldirako laguntzak emateko deialdia. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/12/S706(OS-150/21)) Zerbitzua: Zerbitzuak eta Auzoak
00:22:55   15 Mintzaldi
10  Zuzentzea apirilaren 26ko Osoko Bilkuran kreditua judizioz kanpo aitortzeko aurrekontu-aplikazio baten transkripzioaren akats materialaren, baita horren ondoriozko maiatzaren 31ko Osoko Bilkuran onetsitako aurrekontu-aldaketaren onespenaren zuzentzea ere. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (B-21-0658) Zerbitzu-Unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
00:39:59   5 Mintzaldi
11  Nagore Gomara Picazak EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. - LGTBI pertsonen alde. (2021/S023/19-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:41:19   15 Mintzaldi
12  Nerea González Garcíak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. - Laudioko txertaketa-zentroa ixteari ez. (2021/S023/20-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:03:04   13 Mintzaldi
13  Nagore Gomara Picazak EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. - Torturaren biktimak Babesteko Nazioarteko Eguna. (2021/S023/21-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:32:36   17 Mintzaldi
14  Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
02:04:14   38 Mintzaldi
<