Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Ebazpena, 2014ko ekainaren 30ean J.A. udal-langileak jarritako berraztertzeko errekurtsoarena, 2014ko ekainaren 2ko osoko bilkuraren erabakiaren aurrean, hizkuntza-eskakizunak esleitzeari/aldatzeari eta derrigortasun-datei buruzkoa. Erabakiaren betearazpenaren etendura bertan behera uztea eta errekurtsoa ebaztea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/1/S987) Zerbitzu-unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak.
00:00:07
Aditzera ematea 2021eko ekainaren 15eko 1045 dekretua, 2021eko udalaurrekontuko kredituak aldatzeko 08/21 espedientea onestekoa, kredituen trnasferentzaigatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/113/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:48:22
HAPOren 42. aldaketa, merkataritza-erabilerak ezartzeko 3. poligonoko 0263 katastro-lurzatian, egungo Z.I.6b "Tubacex" eremuan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aurretik Osoko Bilkurako Zerbitzuak eta Auzoak nahiz Hiri Garapen zerbitzuetako Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (U-333/16) Zerbitzua: Hiri garapena.
00:49:08
GZK
01:04:23
Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:15:44
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Ebazpena, 2014ko ekainaren 30ean J.A. udal-langileak jarritako berraztertzeko errekurtsoarena, 2014ko ekainaren 2ko osoko bilkuraren erabakiaren aurrean, hizkuntza-eskakizunak esleitzeari/aldatzeari eta derrigortasun-datei buruzkoa. Erabakiaren betearazpenaren etendura bertan behera uztea eta errekurtsoa ebaztea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/1/S987) Zerbitzu-unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak.
00:00:07   26 Mintzaldi
2  Aditzera ematea 2021eko ekainaren 15eko 1045 dekretua, 2021eko udalaurrekontuko kredituak aldatzeko 08/21 espedientea onestekoa, kredituen trnasferentzaigatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/113/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:48:22   2 Mintzaldi
3  HAPOren 42. aldaketa, merkataritza-erabilerak ezartzeko 3. poligonoko 0263 katastro-lurzatian, egungo Z.I.6b 'Tubacex' eremuan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aurretik Osoko Bilkurako Zerbitzuak eta Auzoak nahiz Hiri Garapen zerbitzuetako Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (U-333/16) Zerbitzua: Hiri garapena.
00:49:08   13 Mintzaldi
4  GZK
01:04:23   15 Mintzaldi
5  Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:15:44   29 Mintzaldi
<