Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Alberto García Rodríguezek zinegotzi izaeraren jabetza hartzea.
Aditzera ematea 2021eko uztailaren 29ko 1327 Dekretua. Tokiko Gobernu Batzarra. -Aldatzea Tokiko Gobernu Batzarreko kideak. Alkate- udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_07) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
Aditzera ematea 2021eko abuztuaren 11ko 1377 Dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehenengo alkateordeari. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S940/8-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:00
Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren 2020-2021rako programa. Onartutako dirulaguntzari uko egitea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/4/S706 (OS-169/19)) Zerbitzu-unitatea: Zerbitzuak eta Auzoak.
00:00:33
Nerea González Garcíak OMNIA udal-talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. Herriko zuhaitzak babesteko plana. (2021/S023/23-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:22:59
Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
00:42:49
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
3  Aditzera ematea 2021eko abuztuaren 11ko 1377 Dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehenengo alkateordeari. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S940/8-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:00   Mintzaldirik ez
4  Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren 2020-2021rako programa. Onartutako dirulaguntzari uko egitea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/4/S706 (OS-169/19)) Zerbitzu-unitatea: Zerbitzuak eta Auzoak.
00:00:33   Mintzaldirik ez
5  Nerea González Garcíak OMNIA udal-talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. Herriko zuhaitzak babesteko plana. (2021/S023/23-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:22:59   Mintzaldirik ez
6  Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
00:42:49   Mintzaldirik ez
<