Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Aditzera ematea 2021eko abuztuaren 31ko 1445 Dekretua. - Funtzioak eskuordetzea. Zerbitzuen/Zerbitzu-unitateen zinegotzi ordezkariak izendatzea. 2020ko azaroaren 3ko 2175 Dekretuaren aldaketa. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_08) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:02
Aditzera ematea 2021eko abuztuaren 31ko 1446 Dekretua. - Batzorde informatiboetako buruak eta idazkariak. Batzorde informatiboetako kideak. Aldaketa, Alberto García Rodríguezek zinegotzi kargua hartu ondoren. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_09) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:34
Aditzera ematea 2021eko irailaren 13ko 1509 Dekretua. Tokiko Gobernu Batzarra. - Aldatzea ohiko bilkurak egiteko ordua. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_07) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:13
Aldatzea Laudio Udaleko Lanpostuen Zerrenda, zenbait lanpostutako 2021. urterako hizkuntza-eskakizunen derrigortasun-datak ezartzeari dagokionez. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/2/S897) Zerbitzu-unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak
00:05:18
Aditzera ematea 1452 Dekretua, 2021eko irailaren 2koa, 2021eko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 9/21 espedientea onestekoa, diru-sarrerak jaso eta kredituak gaitu izanagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/121/S200) Zerbitzu-unitatea: udal Kontu-hartzailetza.
00:24:15
2021eko bigarren hiruhilekoari buruzko finantza- eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/184/S200) Zerbitzu-unitatea: udal kontu-hartzailetza.
00:26:41
Aldatzea 7. ordenantza fiskala, zerbitzu publikoak emateagatiko eta jarduerak bideratzeagatiko tasak arautzen dituena. - Behin betiko onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/20/S893) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:29:45
Desatxikitzea jabari publikoko ondasunak Latiorrondon dauden partzeletatik, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari lagatzeko, anbulatorio berria eraiki dezan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/135/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
00:51:12
Aldatzea 2022 urtean aplikatu beharko diren udal zergak eta tasak arautzen dituzten ordenantza fiskalak eta prezio publikoak arautzen dituzten udal ordenantzak. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/18/S893) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
01:17:59
2020rako ekitaldiko Kontu Orokorra. - Behin betiko onarpena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kontu Batzorde Bereziaren irizpena izanda. (2021/122/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
02:00:59
Aurkeztea EHBILDU udal talde politikoko Jose María Gutiérrez Angulok zinegotzi izateari uzteko ukoa. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.. (2021/S023/24-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
02:03:08
Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
02:17:51
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Aditzera ematea 2021eko abuztuaren 31ko 1445 Dekretua. - Funtzioak eskuordetzea. Zerbitzuen/Zerbitzu-unitateen zinegotzi ordezkariak izendatzea. 2020ko azaroaren 3ko 2175 Dekretuaren aldaketa. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_08) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:02   Mintzaldirik ez
2  Aditzera ematea 2021eko abuztuaren 31ko 1446 Dekretua. - Batzorde informatiboetako buruak eta idazkariak. Batzorde informatiboetako kideak. Aldaketa, Alberto García Rodríguezek zinegotzi kargua hartu ondoren. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_09) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:34   Mintzaldirik ez
3  Aditzera ematea 2021eko irailaren 13ko 1509 Dekretua. Tokiko Gobernu Batzarra. - Aldatzea ohiko bilkurak egiteko ordua. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_07) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:13   2 Mintzaldi
4  Aldatzea Laudio Udaleko Lanpostuen Zerrenda, zenbait lanpostutako 2021. urterako hizkuntza-eskakizunen derrigortasun-datak ezartzeari dagokionez. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/2/S897) Zerbitzu-unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak
00:05:18   17 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 1452 Dekretua, 2021eko irailaren 2koa, 2021eko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 9/21 espedientea onestekoa, diru-sarrerak jaso eta kredituak gaitu izanagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/121/S200) Zerbitzu-unitatea: udal Kontu-hartzailetza.
00:24:15   8 Mintzaldi
6  2021eko bigarren hiruhilekoari buruzko finantza- eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/184/S200) Zerbitzu-unitatea: udal kontu-hartzailetza.
00:26:41   6 Mintzaldi
7  Aldatzea 7. ordenantza fiskala, zerbitzu publikoak emateagatiko eta jarduerak bideratzeagatiko tasak arautzen dituena. - Behin betiko onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/20/S893) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:29:45   17 Mintzaldi
8  Desatxikitzea jabari publikoko ondasunak Latiorrondon dauden partzeletatik, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari lagatzeko, anbulatorio berria eraiki dezan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/135/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
00:51:12   15 Mintzaldi
9  Aldatzea 2022 urtean aplikatu beharko diren udal zergak eta tasak arautzen dituzten ordenantza fiskalak eta prezio publikoak arautzen dituzten udal ordenantzak. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/18/S893) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
01:17:59   20 Mintzaldi
10  2020rako ekitaldiko Kontu Orokorra. - Behin betiko onarpena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kontu Batzorde Bereziaren irizpena izanda. (2021/122/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
02:00:59   7 Mintzaldi
11  Aurkeztea EHBILDU udal talde politikoko Jose María Gutiérrez Angulok zinegotzi izateari uzteko ukoa. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.. (2021/S023/24-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
02:03:08   14 Mintzaldi
12  Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
02:17:51   22 Mintzaldi
<