Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Premia berrestea.
00:01:58
I.G.E.-ren idatzia eskatuz Euskal Herriko Unibertsitatean irakaskuntza eman ahal izateko bateragarritasuna. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. (2021/27/S630) Zerbitzua: Antolakuntza Publikoa eta Zerbitzu Orokorrak.
00:02:52
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   4 Mintzaldi
1  Premia berrestea.
00:01:58   1 Mintzaldi
2  I.G.E.-ren idatzia eskatuz Euskal Herriko Unibertsitatean irakaskuntza eman ahal izateko bateragarritasuna. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. (2021/27/S630) Zerbitzua: Antolakuntza Publikoa eta Zerbitzu Orokorrak.
00:02:52   17 Mintzaldi
<