Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Aldatzea 2022. urtean aplikatu beharko diren zergak arautzeko udal ordenantza fiskalak (2. eta 5. Ordenantza fiskalak). Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoa eta Zerbitzu Orokorrak Zerbitzua nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzua) Irizpena izanda. (2021/23/S893) Zerbitzu-Unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:00:20
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   1 Mintzaldi
1  Aldatzea 2022. urtean aplikatu beharko diren zergak arautzeko udal ordenantza fiskalak (2. eta 5. Ordenantza fiskalak). Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoa eta Zerbitzu Orokorrak Zerbitzua nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzua) Irizpena izanda. (2021/23/S893) Zerbitzu-Unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:00:20   34 Mintzaldi
<