Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2021eko maiatzaren 31koa, 6. zenbakia duena
00:00:04
Izendatzea udal ordezkariak Aiarako Eskualdean. Aldatzea EHBILDU udal talde politikoko ordezkariak. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_11) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:09:30
Kontratazio Mahaien osaera -Osoko Bilkura kontratazio-organoa den kasuetan- Osaera aldatzea EHBILDU udal talde politikoak aurkeztutako idazkiaren ostean. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/044-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:10:24
Aditzera ematea 2021eko irailaren 28ko 1582 dekretua, 2021eko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 10/21 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/126/S200) Zerbitzu-Unitatea: Udal Kontu-Hartzailetza.
00:11:13
Hainbat eragileren izenean aurkeztutako mozioa, EAJ-PNV, EHBILDU, OMNIA eta Laudioko Sozialistak udal talde politikoek berena egindakoa eztabaidatu eta bozkatzeko, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. - Bide garbiketa eta hondakinen bilketa arautzeko udal Ordenantza aldatzea. (2021/S023/25-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:12:01
Santiago Hernando Saezek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. - Deskonektatu elektriketatik. Haien iruzurraren aurrean, burujabetza energetikoa! (2021/S023/26-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:49:25
Nagore Gomara Picazak EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. - Argindarraren prezioaren igoeraren ondorioz, gizarte larrialdietarako laguntzak egokitzearen beharra. (2021/S023/27-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta arau Garapena.
01:22:35
Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
02:05:39
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   2 Mintzaldi
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2021eko maiatzaren 31koa, 6. zenbakia duena
00:00:04   16 Mintzaldi
2  Izendatzea udal ordezkariak Aiarako Eskualdean. Aldatzea EHBILDU udal talde politikoko ordezkariak. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_11) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:09:30   3 Mintzaldi
3  Kontratazio Mahaien osaera -Osoko Bilkura kontratazio-organoa den kasuetan- Osaera aldatzea EHBILDU udal talde politikoak aurkeztutako idazkiaren ostean. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/044-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:10:24   3 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 2021eko irailaren 28ko 1582 dekretua, 2021eko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 10/21 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/126/S200) Zerbitzu-Unitatea: Udal Kontu-Hartzailetza.
00:11:13   2 Mintzaldi
5  Hainbat eragileren izenean aurkeztutako mozioa, EAJ-PNV, EHBILDU, OMNIA eta Laudioko Sozialistak udal talde politikoek berena egindakoa eztabaidatu eta bozkatzeko, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. - Bide garbiketa eta hondakinen bilketa arautzeko udal Ordenantza aldatzea. (2021/S023/25-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:12:01   20 Mintzaldi
6  Santiago Hernando Saezek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. - Deskonektatu elektriketatik. Haien iruzurraren aurrean, burujabetza energetikoa! (2021/S023/26-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:49:25   19 Mintzaldi
7  Nagore Gomara Picazak EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. - Argindarraren prezioaren igoeraren ondorioz, gizarte larrialdietarako laguntzak egokitzearen beharra. (2021/S023/27-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta arau Garapena.
01:22:35   32 Mintzaldi
8  Gobernu Organoen kontrola / Galde-eskeak
02:05:39   80 Mintzaldi
<