Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Urgentzia berrestea.
00:00:16
2022ko ekitaldirako aurrekontu orokorra eta langile-plazen plantillak. -Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda (Antolakuntza Publikoa eta Zerbitzu Orokorrak nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuak). (2021/217/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:01:14
Fiskalizazio-gida onestea. -Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda (Antolakuntza Publikoa eta Zerbitzu Orokorrak nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuak). (2021/243/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
00:55:35
Adierazpen Instituzionala azaroaren 25erako, Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzearen aldeko Nazioarteko Eguna 2021. -Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte Garapenaren Arloko Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda   (2021/4/S932) Zerbitzu-unitatea: Berdintasuna.
00:58:15
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   1 Mintzaldi
1  Urgentzia berrestea.
00:00:16   1 Mintzaldi
2  2022ko ekitaldirako aurrekontu orokorra eta langile-plazen plantillak. -Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda (Antolakuntza Publikoa eta Zerbitzu Orokorrak nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuak). (2021/217/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:01:14   26 Mintzaldi
3  Fiskalizazio-gida onestea. -Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda (Antolakuntza Publikoa eta Zerbitzu Orokorrak nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuak). (2021/243/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
00:55:35   9 Mintzaldi
4  Adierazpen Instituzionala azaroaren 25erako, Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzearen aldeko Nazioarteko Eguna 2021. -Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte Garapenaren Arloko Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda   (2021/4/S932) Zerbitzu-unitatea: Berdintasuna.
00:58:15   22 Mintzaldi
<