Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2021eko irailaren 27koa, 10. zenbakia duena
00:34:26
Aditzera ematea 2021eko urriaren 27ko 1.748. Dekretua. -Batzorde informatiboetako buruak eta idazkariak. Batzorde informatiboetako kideak aldatzea Estíbaliz Gorostiaga Uriartek zinegotzi karguaren jabetza hartu ostean. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_09) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:35:14
2021eko Euskararen Nazioarteko Egunerako Adierazpena. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S111/6) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:35:46
Aditzera ematea 1678 Dekretua, 2021eko urriaren 15ekoa, 2021eko udal aurrekontuko kredituen 11/21 aldaketa egitekoa, diru-sarreren izan ostean kredituak gaitzeko. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/164/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:45:29
CEIP Fabian Legorburu HLHI-k aurkeztutako eskaera, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko udal zerga arautzen duen 4. ordenantza fiskalean aurreikusitako hobari fiskala aplika dakien. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren irizpena izanda. (2021/33/S985) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:47:21
Jabari publikoko ondasunak desafektatzea Lateorrondon dauden lursailetatik, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari lagatzeko, anbulatorio berria eraiki dezan - Behin betiko onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/135/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
00:51:15
Energia Elektrikoa Hornitzeko Esparru Akordioa. Laudio Udalaren atxikimendua. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Hiri eta Landa Garapen Arloko Osoko Bilkurako Gaiei Buruzko Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2021/27/S902 (OS-127/21)) Zerbitzua: Zerbitzuak eta Auzoak.
01:01:18
Laudio Udala Migraziorako Euskal Itun Sozialari atxikitzea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte Garapen Arloko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren Irizpena izanda. (2021/254/S9321//B-21-1040) Zerbitzua: Gizarte Ongizatea.
01:07:16
Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berria (2021/S023/28-O) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:17:37
Hiltegia Ez Itxi Plataformak aurkeztutako mozioa, EAJ-PNV, EHBILDU, OMNIA eta Laudioko Sozialistak udal-talde politikoek berena egindakoa eztabaidatu eta bozka dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Udal Hiltegia (2021/S023/30-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:39
Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:56:36
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   2 Mintzaldi
10  Hiltegia Ez Itxi Plataformak aurkeztutako mozioa, EAJ-PNV, EHBILDU, OMNIA eta Laudioko Sozialistak udal-talde politikoek berena egindakoa eztabaidatu eta bozka dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Udal Hiltegia (2021/S023/30-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:39   22 Mintzaldi
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2021eko irailaren 27koa, 10. zenbakia duena
00:34:26   3 Mintzaldi
2  Aditzera ematea 2021eko urriaren 27ko 1.748. Dekretua. -Batzorde informatiboetako buruak eta idazkariak. Batzorde informatiboetako kideak aldatzea Estíbaliz Gorostiaga Uriartek zinegotzi karguaren jabetza hartu ostean. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_09) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:35:14   1 Mintzaldi
3  2021eko Euskararen Nazioarteko Egunerako Adierazpena. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S111/6) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:35:46   11 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 1678 Dekretua, 2021eko urriaren 15ekoa, 2021eko udal aurrekontuko kredituen 11/21 aldaketa egitekoa, diru-sarreren izan ostean kredituak gaitzeko. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/164/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:45:29   4 Mintzaldi
5  CEIP Fabian Legorburu HLHI-k aurkeztutako eskaera, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko udal zerga arautzen duen 4. ordenantza fiskalean aurreikusitako hobari fiskala aplika dakien. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren irizpena izanda. (2021/33/S985) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
00:47:21   11 Mintzaldi
6  Jabari publikoko ondasunak desafektatzea Lateorrondon dauden lursailetatik, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari lagatzeko, anbulatorio berria eraiki dezan - Behin betiko onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/135/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
00:51:15   11 Mintzaldi
7  Energia Elektrikoa Hornitzeko Esparru Akordioa. Laudio Udalaren atxikimendua. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Hiri eta Landa Garapen Arloko Osoko Bilkurako Gaiei Buruzko Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2021/27/S902 (OS-127/21)) Zerbitzua: Zerbitzuak eta Auzoak.
01:01:18   9 Mintzaldi
8  Laudio Udala Migraziorako Euskal Itun Sozialari atxikitzea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte Garapen Arloko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren Irizpena izanda. (2021/254/S9321//B-21-1040) Zerbitzua: Gizarte Ongizatea.
01:07:16   11 Mintzaldi
9  Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berria (2021/S023/28-O) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:17:37   13 Mintzaldi
11  Gobernu Organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:56:36   24 Mintzaldi
<