Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2021eko urriaren 4koa, 12. zenbakia duena- 2021eko urriaren 25ekoa, 13. zenbakia duena- 2021eko azaroaren 24koa, 14. zenbakia duena.
00:01:05
Laudio Udalaren Araugintza Plana 2022rako. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S893/28-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:04:35
Aldaketak egitea 2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinari. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:05:17
Aditzera ematea 1946 Dekretua, 2021eko abenduaren 2koa, 2021eko udal-aurrekontuko kredituen 12/21 aldaketa egitekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/187/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
00:07:40
Kredituen judizioz kanpoko aitorpena, 3/2021 zenbakiduna. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/175/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
00:10:45
2021eko hirugarren hiruhilekoari dagokion finantza- eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/266/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
00:18:09
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
00:30:06
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2021eko urriaren 4koa, 12. zenbakia duena- 2021eko urriaren 25ekoa, 13. zenbakia duena- 2021eko azaroaren 24koa, 14. zenbakia duena.
00:01:05   17 Mintzaldi
2  Laudio Udalaren Araugintza Plana 2022rako. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S893/28-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:04:35   3 Mintzaldi
3  Aldaketak egitea 2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinari. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:05:17   5 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 1946 Dekretua, 2021eko abenduaren 2koa, 2021eko udal-aurrekontuko kredituen 12/21 aldaketa egitekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/187/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
00:07:40   6 Mintzaldi
5  Kredituen judizioz kanpoko aitorpena, 3/2021 zenbakiduna. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/175/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
00:10:45   7 Mintzaldi
6  2021eko hirugarren hiruhilekoari dagokion finantza- eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/266/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
00:18:09   13 Mintzaldi
7  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
00:30:06   48 Mintzaldi
<