Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Laudio Udalaren Gardentasunerako eta Herritarren Parte-hartzerako Araudia.- Hasierako onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S671/4-MF) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:49
2021eko hirugarren hiruhilekoari dagokion finantza- eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/266/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
00:25:12
Aditzera ematea 2081 Dekretua, 2021eko abenduaren 27ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 13/21 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/254/S200) Zerbitzu unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:28:55
Aditzera ematea 2095 Dekretua, 2021eko abenduaren 30ekoa, 2021eko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 14/21 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/263/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
00:30:09
Latiorrondoko lursailak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari lagatzeko hitzarmena, anbulatorio berria eraikitzeko. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
00:31:02
Kultura Kontseiluaren funtzionamendu-araudia. Hasierako onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (Kul.21-43) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
00:43:50
Hasierako onespena ematea alkoholaren eta tabakoaren sustapena, publizitatea, salmenta eta kontsumoa nahiz nikotina askatzeko gailuak kontrolatzeko neurriak arautzen dituen udal-ordenantzaren. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte-Garapenaren Arloko Osoko Bilkurako gaiei buruzko Informazio-Batzorde Iraunkorraren Irizpena izanda. (2021/18/S997//B22-0050) Zerbitzua: Osasuna.
00:55:55
Laudio Udalaren adierazpena, Arabako Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak abenduaren 26 emandako 904/2016 Erabakiaren laugarren luzapenari buruzkoa, udaletako gizarte-zerbitzuen prestazioa behin-behinean mantentzeko, Aldundiak kudeatu izan dituen baldintzetan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte-Garapenaren Arloko Osoko Bilkurako gaiei buruzko Informazio-Batzorde Iraunkorraren Irizpena izanda. (2022/26/S9321//B22 0050) Zerbitzu-Unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
01:04:24
Santiago Hernando Saezek EHBILDU udal-talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.- Eskola-kirola berreskuratzea. (2022/S023/1 O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:21:47
Gobernu-organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:24:02
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   1 Mintzaldi
1  Laudio Udalaren Gardentasunerako eta Herritarren Parte-hartzerako Araudia.- Hasierako onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S671/4-MF) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:49   17 Mintzaldi
2  2021eko hirugarren hiruhilekoari dagokion finantza- eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/266/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
00:25:12   6 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2081 Dekretua, 2021eko abenduaren 27ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 13/21 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/254/S200) Zerbitzu unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:28:55   4 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 2095 Dekretua, 2021eko abenduaren 30ekoa, 2021eko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 14/21 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/263/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
00:30:09   2 Mintzaldi
5  Latiorrondoko lursailak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari lagatzeko hitzarmena, anbulatorio berria eraikitzeko. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
00:31:02   9 Mintzaldi
6  Kultura Kontseiluaren funtzionamendu-araudia. Hasierako onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (Kul.21-43) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
00:43:50   15 Mintzaldi
7  Hasierako onespena ematea alkoholaren eta tabakoaren sustapena, publizitatea, salmenta eta kontsumoa nahiz nikotina askatzeko gailuak kontrolatzeko neurriak arautzen dituen udal-ordenantzaren. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte-Garapenaren Arloko Osoko Bilkurako gaiei buruzko Informazio-Batzorde Iraunkorraren Irizpena izanda. (2021/18/S997//B22-0050) Zerbitzua: Osasuna.
00:55:55   15 Mintzaldi
8  Laudio Udalaren adierazpena, Arabako Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak abenduaren 26 emandako 904/2016 Erabakiaren laugarren luzapenari buruzkoa, udaletako gizarte-zerbitzuen prestazioa behin-behinean mantentzeko, Aldundiak kudeatu izan dituen baldintzetan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte-Garapenaren Arloko Osoko Bilkurako gaiei buruzko Informazio-Batzorde Iraunkorraren Irizpena izanda. (2022/26/S9321//B22 0050) Zerbitzu-Unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
01:04:24   15 Mintzaldi
9  Santiago Hernando Saezek EHBILDU udal-talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.- Eskola-kirola berreskuratzea. (2022/S023/1 O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:21:47   7 Mintzaldi
10  Gobernu-organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:24:02   43 Mintzaldi
<