Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2021eko azaroaren 29koa, 15. zenbakia duena
01:00:47
Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana -Laudioko Hiri Agenda -Iruzurraren aurkako Neurrien Plana -Iruzurraren aurkako Adierazpen Instituzionala. Interes-gatazkarik ez dagoela adieraztea. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S893/24-MF) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:02:40
Aditzera ematea 224 Dekretua, 2022ko otsailaren 10ekoa, 2022ko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 01/22 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitu izanagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/20/S200) Zerbitzu unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
01:15:37
Aldatzea hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen 5. ordenantza fiskala. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde
01:16:29
Onestea Kultura Plan Estrategikoa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (Kul-21-19) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
01:22:47
2022ko martxoaren 8a, Emakumeen Nazioarteko Eguna. Adierazpen Instituzionala. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte Garapen Arloko Osoko Bilkurarako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren Irizpena izanda. (2022/12/S438) Zerbitzu-unitatea: Berdintasuna.
01:33:50
Santiago Hernando Saezek EHBILDU udal-talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Arabako eta Bizkaiko aldiri-trenak. C3 Bilbo - Urduña linea. (2022/S023/2-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:50:28
Alde batetik, Jose María Aguirre Oraak Pentsionistak Araba plataformaren izenean eta, bestetik, Sabino Garamendi Gallegok Arabako Pentsionistak Lanean plataformaren izenean aurkeztutako mozioa, EAJ-PNV, EHBILDU, OMNIA eta Laudioko Sozialistak udal-talde politikoek berena egindakoa eztabaidatu eta bozkatzeko, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Bankua, gure kezkaren xede. (2022/S023/5-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:32
Nerea González Garcíak OMNIA udal-talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Kargatzeko puntu elektrikoak. (2022/S023/4-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
02:11:36
Alberto García Rodríguezek PSE-EE udal-talde politikoko zinegotzi izateari uzteko ukoa aurkeztea. Kredentziala eskatzea. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/023/3-O) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
02:31:06
Gobernu-organoen kontrola/ Galde-eskeak
02:34:28
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   1 Mintzaldi
8  Alde batetik, Jose María Aguirre Oraak Pentsionistak Araba plataformaren izenean eta, bestetik, Sabino Garamendi Gallegok Arabako Pentsionistak Lanean plataformaren izenean aurkeztutako mozioa, EAJ-PNV, EHBILDU, OMNIA eta Laudioko Sozialistak udal-talde politikoek berena egindakoa eztabaidatu eta bozkatzeko, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Bankua, gure kezkaren xede. (2022/S023/5-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:32   44 Mintzaldi
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2021eko azaroaren 29koa, 15. zenbakia duena
01:00:47   3 Mintzaldi
2  Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana -Laudioko Hiri Agenda -Iruzurraren aurkako Neurrien Plana -Iruzurraren aurkako Adierazpen Instituzionala. Interes-gatazkarik ez dagoela adieraztea. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S893/24-MF) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:02:40   14 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 224 Dekretua, 2022ko otsailaren 10ekoa, 2022ko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 01/22 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitu izanagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/20/S200) Zerbitzu unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
01:15:37   2 Mintzaldi
4  Aldatzea hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen 5. ordenantza fiskala. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzorde
01:16:29   11 Mintzaldi
5  Onestea Kultura Plan Estrategikoa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (Kul-21-19) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
01:22:47   13 Mintzaldi
6  2022ko martxoaren 8a, Emakumeen Nazioarteko Eguna. Adierazpen Instituzionala. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte Garapen Arloko Osoko Bilkurarako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren Irizpena izanda. (2022/12/S438) Zerbitzu-unitatea: Berdintasuna.
01:33:50   15 Mintzaldi
7  Santiago Hernando Saezek EHBILDU udal-talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Arabako eta Bizkaiko aldiri-trenak. C3 Bilbo - Urduña linea. (2022/S023/2-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:50:28   13 Mintzaldi
9  Nerea González Garcíak OMNIA udal-talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. -Kargatzeko puntu elektrikoak. (2022/S023/4-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
02:11:36   23 Mintzaldi
10  Alberto García Rodríguezek PSE-EE udal-talde politikoko zinegotzi izateari uzteko ukoa aurkeztea. Kredentziala eskatzea. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/023/3-O) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
02:31:06   9 Mintzaldi
11  Gobernu-organoen kontrola/ Galde-eskeak
02:34:28   37 Mintzaldi
<