Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Julián Larisgoitia Záratek zinegotzi izaeraren jabetza hartzea.
00:05:58
2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:28
Kredituen judizioz kanpoko aitorpena, 1/2022 zenbakiduna. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/1/S200) Zerbitzu unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:06:59
Kredituen judizioz kanpoko aitorpena, 2/2022 zenbakiduna. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/64/S200) Zerbitzu unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:17:50
Hiri Ekonomiako Kontseiluaren funtzionamendua arautzen duen araudia. -Hasierako onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Ekonomia Garapen Arloko Osoko Bilkurarako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorra Orokorraren irizpena izanda. (F-22-0015) Zerbitzu-unitatea: Laudio Hazi.
00:20:21
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
00:40:00
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   4 Mintzaldi
1  2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:28   5 Mintzaldi
0  Julián Larisgoitia Záratek zinegotzi izaeraren jabetza hartzea.
00:05:58   3 Mintzaldi
2  Kredituen judizioz kanpoko aitorpena, 1/2022 zenbakiduna. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/1/S200) Zerbitzu unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:06:59   15 Mintzaldi
3  Kredituen judizioz kanpoko aitorpena, 2/2022 zenbakiduna. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/64/S200) Zerbitzu unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:17:50   5 Mintzaldi
4  Hiri Ekonomiako Kontseiluaren funtzionamendua arautzen duen araudia. -Hasierako onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Ekonomia Garapen Arloko Osoko Bilkurarako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorra Orokorraren irizpena izanda. (F-22-0015) Zerbitzu-unitatea: Laudio Hazi.
00:20:21   17 Mintzaldi
5  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
00:40:00   34 Mintzaldi
<