Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2022ko otsailaren 28koa, 2. zenbakia duena
00:00:05
Aditzera ematea 2022ko apirilaren 4ko 0617. Dekretua. -Eginkizunak eskuordetzea. Zerbitzuen zein zerbitzu-unitateetan zinegotzi ordezkariak izendatzea. Gizarte Garapen Arloko eskuordetza espezifikoa aldatzea. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_08) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:49
Aditzera ematea 2022ko martxoaren 31ko 600. Dekretua. -Batzorde informatiboetako buruak eta idazkariak. Batzorde informatiboetako kideak. Aldaketa Julián Larisgoitia Záratek zinegotzi karguaren jabetza hartu ondoren. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_09) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:26
Administrazio elektronikoko oinarrizko baldintzak ezartzeko Arabako Foru Aldundiarekin sinatutako hitzarmenari atxikitzea. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/047-MF) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:02:01
Aditzera ematea 2022ko martxoaren 24ko 0549 Dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 2/22 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/58/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:21:20
Aditzera ematea 2021erako aurrekontu orokorraren kitapenari buruzko 2022ko martxoaren 25eko 0559 Dekretua eta Udal Euskaltegiaren 2021erako aurrekontuaren kitapen onesteari buruzko 2022 martxoaren 21eko 0012 Dekretua. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/21/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:22:04
Izendapenak esleitzea Nerbioi ibaiaren gaineko zubi berriei. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/3/S908-E22-050B) Zerbitzu unitatea: Euskara eta Hizkuntza Normalizazioa.
00:37:40
Gobernu-organoen kontrola
00:49:28
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2022ko otsailaren 28koa, 2. zenbakia duena
00:00:05   Mintzaldirik ez
2  Aditzera ematea 2022ko apirilaren 4ko 0617. Dekretua. -Eginkizunak eskuordetzea. Zerbitzuen zein zerbitzu-unitateetan zinegotzi ordezkariak izendatzea. Gizarte Garapen Arloko eskuordetza espezifikoa aldatzea. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_08) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:49   2 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2022ko martxoaren 31ko 600. Dekretua. -Batzorde informatiboetako buruak eta idazkariak. Batzorde informatiboetako kideak. Aldaketa Julián Larisgoitia Záratek zinegotzi karguaren jabetza hartu ondoren. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_09) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:26   2 Mintzaldi
4  Administrazio elektronikoko oinarrizko baldintzak ezartzeko Arabako Foru Aldundiarekin sinatutako hitzarmenari atxikitzea. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/047-MF) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:02:01   11 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 2022ko martxoaren 24ko 0549 Dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 2/22 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/58/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:21:20   2 Mintzaldi
6  Aditzera ematea 2021erako aurrekontu orokorraren kitapenari buruzko 2022ko martxoaren 25eko 0559 Dekretua eta Udal Euskaltegiaren 2021erako aurrekontuaren kitapen onesteari buruzko 2022 martxoaren 21eko 0012 Dekretua. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/21/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:22:04   15 Mintzaldi
7  Izendapenak esleitzea Nerbioi ibaiaren gaineko zubi berriei. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/3/S908-E22-050B) Zerbitzu unitatea: Euskara eta Hizkuntza Normalizazioa.
00:37:40   15 Mintzaldi
8  Gobernu-organoen kontrola
00:49:28   40 Mintzaldi
<