Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta honen laburpen xehea: 2022ko apirilaren 25ekoa.
00:00:16
Aditzera ematea 2022ko maiatzaren 3ko 0788 Dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehenengo alkateordeari. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/S940/1-O) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:46
Aditzera ematea 2022ko maiatzaren 3ko 0789 Dekretua. - Tokiko Gobernu Batzarra.- Aldatzea Tokiko Gobernu Batzarreko kideak. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(S-19/033-O_07) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:15
Aditzera ematea 2022ko apirilaren 26ko 0760 Dekretua, 2022ko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 3/22 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/74/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:01:43
Aditzera ematea 2022ko apirilaren 27ko 774 Dekretua, 2022ko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 04/22 espedientea onestekoa, 2021eko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/80/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:04:24
2022ko lehen hiruhilekoaren finantza- eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/121/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:05:18
Gobernu-organoen kontrola/ Galde-eskeak
00:05:38
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Onestea akta honen laburpen xehea: 2022ko apirilaren 25ekoa.
00:00:16   1 Mintzaldi
2  Aditzera ematea 2022ko maiatzaren 3ko 0788 Dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehenengo alkateordeari. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/S940/1-O) Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:46   2 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2022ko maiatzaren 3ko 0789 Dekretua. - Tokiko Gobernu Batzarra.- Aldatzea Tokiko Gobernu Batzarreko kideak. Alkate udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(S-19/033-O_07) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:15   2 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 2022ko apirilaren 26ko 0760 Dekretua, 2022ko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 3/22 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/74/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:01:43   7 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 2022ko apirilaren 27ko 774 Dekretua, 2022ko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 04/22 espedientea onestekoa, 2021eko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/80/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:04:24   2 Mintzaldi
6  2022ko lehen hiruhilekoaren finantza- eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/121/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
00:05:18   2 Mintzaldi
7  Gobernu-organoen kontrola/ Galde-eskeak
00:05:38   40 Mintzaldi
<