Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2022ko maiatzaren 16koa, 5. zenbakia duena, eta 2022ko maiatzaren 30ekoa, 6. zenbakia duena.
00:00:15
Aditzera ematea 2022ko ekainaren 9ko 1056 dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehenengo alkateordeari. (2022/S940/1-O) Udal kudeaketa arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:59
Laudioko Udalaren lanpostuen zerrenda aldatzea. (2022/3/S987) Udal kudeaketa arloa. Zerbitzua: Antolakuntza Publikoa eta Zerbitzu Orokorrak.
00:01:53
Udal zerbitzuak emateagatiko edo jarduerak gauzatzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen 9. zerga ordenantza aldatzea. (2022/22/S893) Udal kudeaketa arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta zerga kudeaketa. Zerbitzu unitatea: Toki Ogasuna.
00:10:56
GZK 1
00:13:17
GZK 2
00:46:51
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
01:04:29
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   1 Mintzaldi
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2022ko maiatzaren 16koa, 5. zenbakia duena, eta 2022ko maiatzaren 30ekoa, 6. zenbakia duena.
00:00:15   2 Mintzaldi
2  Aditzera ematea 2022ko ekainaren 9ko 1056 dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehenengo alkateordeari. (2022/S940/1-O) Udal kudeaketa arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:59   2 Mintzaldi
3  Laudioko Udalaren lanpostuen zerrenda aldatzea. (2022/3/S987) Udal kudeaketa arloa. Zerbitzua: Antolakuntza Publikoa eta Zerbitzu Orokorrak.
00:01:53   9 Mintzaldi
4  Udal zerbitzuak emateagatiko edo jarduerak gauzatzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen 9. zerga ordenantza aldatzea. (2022/22/S893) Udal kudeaketa arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta zerga kudeaketa. Zerbitzu unitatea: Toki Ogasuna.
00:10:56   5 Mintzaldi
5  GZK 1
00:13:17   26 Mintzaldi
6  GZK 2
00:46:51   12 Mintzaldi
7  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
01:04:29   35 Mintzaldi
<