Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta honen laburpen xehea: 2022ko ekainaren 27koa, 7. zenbakia duena.
00:00:05
Udalbatzako kideen arduraldi edota dedikazio esklusiboa. -Ordainsariak. -Asistentziak. -Udal Talde Politikoei diru-esleipenak. -Aldatzea Osoko Bilkurak 2019ko uztailaren 5ean hartutako erabakiaren 9. atala. (S-19/033-O_10)
00:00:26
Hasierako onespena ematea "Laudioko 2030 Hiri Agendaren Plana" izenekoari. (2021/S893/24-MF)
00:06:28
2022ko bigarren hiruhilekoari buruzko finantza- eta aurrekontu-informazioa. (2022/176/S200)
00:20:39
Aditzera ematea 2022ko abuztuaren 3ko 1373. dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 7/22 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. (2022/130/S200)
00:28:56
2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 08/22 espedientea, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik onartzeaz, 2022/08/03 eguneko 1374 zk. duen dekretuen berri ematea. (2022/131/S200)
00:42:12
Aditzera ematea 2022ko abuztuaren 11ko 1461 Dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 10/22 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik (2022/187/S200)
00:48:28
Onartzea Adikzioen Prebentziorako III. Plana (2022-2026). (2021/6/S997 // B 21-0139)
01:01:16
Pacivi Glocal Consulting S.L.k MP.E.L.ren izenean eta ordezkaritzan aurkeztutako mozioa, EAJ-PNV, EHBILDU eta OMNIA udal talde politikoek bere gain hartua, eztabaidatu eta bozkatzeko. -Poliziaren, administrazioen eta langile publikoen gehiegikeria murrizteko eta saihesteko neurriak. (2022/S023/8-O)
01:01:17
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
01:45:40
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Onestea akta honen laburpen xehea: 2022ko ekainaren 27koa, 7. zenbakia duena.
00:00:05   1 Mintzaldi
2  Udalbatzako kideen arduraldi edota dedikazio esklusiboa. -Ordainsariak. -Asistentziak. -Udal Talde Politikoei diru-esleipenak. -Aldatzea Osoko Bilkurak 2019ko uztailaren 5ean hartutako erabakiaren 9. atala. (S-19/033-O_10)
00:00:26   7 Mintzaldi
3  Hasierako onespena ematea 'Laudioko 2030 Hiri Agendaren Plana' izenekoari. (2021/S893/24-MF)
00:06:28   17 Mintzaldi
4  2022ko bigarren hiruhilekoari buruzko finantza- eta aurrekontu-informazioa. (2022/176/S200)
00:20:39   8 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 2022ko abuztuaren 3ko 1373. dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 7/22 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. (2022/130/S200)
00:28:56   22 Mintzaldi
6  2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 08/22 espedientea, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik onartzeaz, 2022/08/03 eguneko 1374 zk. duen dekretuen berri ematea. (2022/131/S200)
00:42:12   11 Mintzaldi
7  Aditzera ematea 2022ko abuztuaren 11ko 1461 Dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 10/22 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik (2022/187/S200)
00:48:28   2 Mintzaldi
8  Onartzea Adikzioen Prebentziorako III. Plana (2022-2026). (2021/6/S997 // B 21-0139)
00:48:55   21 Mintzaldi
9  Pacivi Glocal Consulting S.L.k MP.E.L.ren izenean eta ordezkaritzan aurkeztutako mozioa, EAJ-PNV, EHBILDU eta OMNIA udal talde politikoek bere gain hartua, eztabaidatu eta bozkatzeko. -Poliziaren, administrazioen eta langile publikoen gehiegikeria murrizteko eta saihesteko neurriak. (2022/S023/8-O)
01:01:17   22 Mintzaldi
10  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
01:45:40   45 Mintzaldi
<