Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta honen laburpen xehea: 2022ko uztailaren 27koa, 8. zenbakia duena.
00:43:26
Laudioko bake-epailea hautatzeko eta izendatzeko prozesua. Osoko Bilkuraren Erabakia izendapena proposatzeko. (2022/S940/21-MF) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:43:56
Aditzera ematea 2022ko abuztuaren 17ko 1477 Dekretua, 2022ko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 9/22 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. (2022/186/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu hartzailetza.
00:45:08
2021eko ekitaldiko Kontu Orokorra. -Behin betiko onespena. (2022/155/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta zerga kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
00:46:51
Aldatzea 2023. urtean aplikatu beharko diren udal zergak eta -tasak arautzeko ordenantza fiskalak nahiz prezio publikoak arautzeko udal-ordenantza. (2022/17/S893) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna
00:48:06
Espazio publikoa arautzen duen udal ordenantzaren hasierako onespena. (U-118/22) Hiri eta Landa Garapen Arloa. Zerbitzua: Hiri Garapena
01:33:06
L.B.Y.-k aurkeztutako mozioa, EAJ-PNV, EHBILDU, OMNIA eta Laudioko Sozialistak udal talde politikoek eurenganatua, eztabaidatu eta bozkatzekoa. - Laudioko erdigunean zama astuneko ibilgailuen eta salerosgai arriskutsuen zirkulazioa arautzea. Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena
00:00:03
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
02:04:00
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
7  L.B.Y.-k aurkeztutako mozioa, EAJ-PNV, EHBILDU, OMNIA eta Laudioko Sozialistak udal talde politikoek eurenganatua, eztabaidatu eta bozkatzekoa. - Laudioko erdigunean zama astuneko ibilgailuen eta salerosgai arriskutsuen zirkulazioa arautzea. Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena
00:00:03   25 Mintzaldi
1  Onestea akta honen laburpen xehea: 2022ko uztailaren 27koa, 8. zenbakia duena.
00:43:26   1 Mintzaldi
2  Laudioko bake-epailea hautatzeko eta izendatzeko prozesua. Osoko Bilkuraren Erabakia izendapena proposatzeko. (2022/S940/21-MF) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:43:56   3 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2022ko abuztuaren 17ko 1477 Dekretua, 2022ko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 9/22 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. (2022/186/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu hartzailetza.
00:45:08   4 Mintzaldi
4  2021eko ekitaldiko Kontu Orokorra. -Behin betiko onespena. (2022/155/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta zerga kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
00:46:51   5 Mintzaldi
5  Aldatzea 2023. urtean aplikatu beharko diren udal zergak eta -tasak arautzeko ordenantza fiskalak nahiz prezio publikoak arautzeko udal-ordenantza. (2022/17/S893) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna
00:48:06   30 Mintzaldi
6  Espazio publikoa arautzen duen udal ordenantzaren hasierako onespena. (U-118/22) Hiri eta Landa Garapen Arloa. Zerbitzua: Hiri Garapena
01:33:06   22 Mintzaldi
8  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
02:04:00   28 Mintzaldi
<