Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Aditzera ematea 2022ko azaroaren 16ko 1979. Dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehenengo alkateordeari. (Esp.: 2022/S940/1-O) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:50
Onartzea Dirulaguntzen Plan Estrategikoa. 2023/2027 urtealdia. (Esp.: 2022/S940/33-O) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:30
Ez aplikatzea 2020-2023 aldirako Laudio Udaleko Langileen Lan Baldintzak Arautzen dituen Akordioaren 105. artikulutik 107. artikulura (biak barne) araututako erretiro-primak. (Esp.: 2022/45/S902) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Antolakuntza Publikoa Zerbitzu Orokorrak
00:05:50
Aditzera ematea 2022ko urriaren 28ko 1867 Dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 12/22 espedientea onestekoa, kreditu gehigarrien emakidaz. (Esp.: 2022/223/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal Kontuhartzailetza.
00:23:26
Aditzera ematea 2022ko urriaren 28ko 1869 Dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 13/22 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. (Esp.: 2022/215/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal Kontuhartzailetza.
00:42:23
Aditzera ematea 2022ko azaroaren 16ko 1980 Dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 14/22 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik. (Esp.: 2022/197/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
00:47:37
HAPOren 42. aldaketa, merkataritza erabilerak ezartzeko egungo Z.I.6b "Tubacex" industria-eremuan dagoen 3. poligonoko 0263 katastro-lurzatian. (Esp.: U-333/16) Hiri eta Landa Garapen Arloa. Zerbitzua: Hiri Garapena
00:56:10
E Egikaritze Unitateko 26A etxebizitzetarako banaketa-area barruko 1. eraikin aurrediseinatuaren xehetasun-azterketa, Residencial Goikoplaza, S.L. enpresaren izenean aurkeztua. (Esp.: U-328/22) Hiri eta Landa Garapen Arloa. Zerbitzua: Hiri Garapena
01:06:15
Adierazpen instituzionala 20N Haurren Munduko Eguna. (Esp.: 2022/60/S360) Gizarte Garapen Arloa. Zerbitzua: Haurrak, Nerabeak, Gazteak eta Nagusiak.
01:09:52
Azaroaren 25eko adierazpen instituzionala, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko eguna 2022. (Esp.: 2022/60/S360) Gizarte Garapen Arloa. Zerbitzua: Emakumea eta Berdintasuna.
01:27:24
Onartzea 2018-2022 Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren luzapena 2023 urterako. (Esp.: 2022/20/S893 - E22-029) Kultura Garapen Arloa. Zerbitzua: Hizkuntza Normalizazioa eta Identitatea.
01:40:59
GZK 1
02:26:14
GZK 2
02:26:15
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
02:44:53
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   1 Mintzaldi
1  Aditzera ematea 2022ko azaroaren 16ko 1979. Dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehenengo alkateordeari. (Esp.: 2022/S940/1-O) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:50   2 Mintzaldi
2  Onartzea Dirulaguntzen Plan Estrategikoa. 2023/2027 urtealdia. (Esp.: 2022/S940/33-O) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:30   11 Mintzaldi
3  Ez aplikatzea 2020-2023 aldirako Laudio Udaleko Langileen Lan Baldintzak Arautzen dituen Akordioaren 105. artikulutik 107. artikulura (biak barne) araututako erretiro-primak. (Esp.: 2022/45/S902) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Antolakuntza Publikoa Zerbitzu Orokorrak
00:05:50   23 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 2022ko urriaren 28ko 1867 Dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 12/22 espedientea onestekoa, kreditu gehigarrien emakidaz. (Esp.: 2022/223/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal Kontuhartzailetza.
00:23:26   10 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 2022ko urriaren 28ko 1869 Dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 13/22 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. (Esp.: 2022/215/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal Kontuhartzailetza.
00:42:23   8 Mintzaldi
6  Aditzera ematea 2022ko azaroaren 16ko 1980 Dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 14/22 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik. (Esp.: 2022/197/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
00:47:37   8 Mintzaldi
7  HAPOren 42. aldaketa, merkataritza erabilerak ezartzeko egungo Z.I.6b 'Tubacex' industria-eremuan dagoen 3. poligonoko 0263 katastro-lurzatian. (Esp.: U-333/16) Hiri eta Landa Garapen Arloa. Zerbitzua: Hiri Garapena
00:56:10   13 Mintzaldi
8  E Egikaritze Unitateko 26A etxebizitzetarako banaketa-area barruko 1. eraikin aurrediseinatuaren xehetasun-azterketa, Residencial Goikoplaza, S.L. enpresaren izenean aurkeztua. (Esp.: U-328/22) Hiri eta Landa Garapen Arloa. Zerbitzua: Hiri Garapena
01:06:15   12 Mintzaldi
9  Adierazpen instituzionala 20N Haurren Munduko Eguna. (Esp.: 2022/60/S360) Gizarte Garapen Arloa. Zerbitzua: Haurrak, Nerabeak, Gazteak eta Nagusiak.
01:09:52   4 Mintzaldi
10  Azaroaren 25eko adierazpen instituzionala, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko eguna 2022. (Esp.: 2022/60/S360) Gizarte Garapen Arloa. Zerbitzua: Emakumea eta Berdintasuna.
01:27:24   Mintzaldirik ez
11  Onartzea 2018-2022 Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren luzapena 2023 urterako. (Esp.: 2022/20/S893 - E22-029) Kultura Garapen Arloa. Zerbitzua: Hizkuntza Normalizazioa eta Identitatea.
01:40:59   Mintzaldirik ez
12  GZK 1
02:26:14   Mintzaldirik ez
13  GZK 2
02:26:15   Mintzaldirik ez
14  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
02:44:53   Mintzaldirik ez
<